Začetek Projekti

Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14
6240 Kozina

Tel. (05) 680 01 50
Fax. (05) 680 01 80
E-mail:
obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Uradne ure:
pon. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 15.00
tor. 7.30 - 11.00
sre. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 16.00
pet. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 13.00

V ČETRTKIH NI URADNIH UR.

Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Projekti
GOŠO

 

GRADNJA ODPRTEGA ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ V OBČINI HRPELJE-KOZINA (Del projekta GOŠO JP, skupaj z občinami ILIRSKA BISTRICA, KOMEN IN SEŽANA)

 logoEU

 

 

 

 

 

 

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo je  9. julija 2010 objavilo razpis za dodelitev evropskih in državnih sredstev za izgradnjo odprtih širokopasovnih omrežij na območjih, kjer komercialni interes za izgradnjo takih omrežij ne obstaja (t.i. območja belih lis) GOŠO 2, na katerega so se lahko prijavile vse lokalne skupnosti, ki so predhodno že izbrale zasebnega partnerja in skupaj z njim pripravile idejni projekt izgradnje omrežja. K prijavi na razpis Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za pridobitev nepovratnih sredstev za realizacijo projekta so skupaj pristopile občine Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Komen in Sežana, ki so že v letu 2008 objavile javni razpis za izbiro izvajalca in soinvestitorja

Zaradi spremenjenih pogojev drugega razpisa GOŠO 2 in spremenjenega števila belih lis s strani ministrstva je bilo v letu 2010 potrebno izpeljati dodatne postopke javnih naročil, in sicer postopke s pogajanji.

Kot najugodnejši ponudnik in ustrezni zasebni partner je bila izbrana družba FMC, Sistemski integrator, d.o.o. iz Ljubljane, ki je v začetku lanskega leto kot prvi v Sloveniji uspešno zaključil gradnje podobnega omrežja v občini Komen.

V svoji končni ponudbi je FMC d.o.o. ponudil izgradnjo najsodobnejšega optičnega telekomunikacijskega omrežja ter zasebno investicijo v celoten projekt konzorcija štirih občin v višini sedem milijonov evrov.

Drugi del operacije financira Evropska Unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, 2. razvojne prioritete: Gospodarsko-razvojna infrastruktura, prednostne usmeritve: 2.2. Informacijska družba, v skupni vrednosti 85% od 10,5 milijonov evrov. Republika Slovenija pa bo zagotovila preostalih 15 % javnih sredstev. Občine bodo za čim bolj ekonomično izvedbo projekta brezplačno podelile služnosti na javnih površinah in infrastrukturah v njihovi lasti.

Za območje občine Hrpelje-Kozina je bilo namenjenih 1.696.561,30 €. Podjetje FMC d.o.o je projekt sofinanciral še z 1.111.798,36 € lastnega vložka.  

Poudariti je potrebno, da je bil naš skupni projekt visoko ocenjen, saj je na drugem razpisu GOŠO 2 prejel 89,39 od možnih 100 točk.

Obseg projekta

Po idejni zasnovi, na podlagi katere je bil FMC, d.o.o. izbran kot zasebni partner, je bilo predvideno, da bo projekt zajel skupaj 3.535 gospodinjstev v občinah Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Komen in Sežana "bele lise".

Skupna dolžina hrbtenične in primarne razvodne trase kabelske kanalizacije v okviru projekta znaša približno 340 kilometrov, vanjo pa so delavci FMC, d.o.o. in njihovi podizvajalci s posebno tehnologijo vpihovanja kablov v cevi vpihnili več kot 480 kilometrov optičnih kablov ustreznih kapacitet, saj je na nekaterih delih omrežja v eni cevi hkrati potekalo več optičnih kablov. Razvodi do posameznih upravičenih gospodinjstev obsegajo okrog dodatnih 600 kilometrov, ki so izvedeno pretežno z uporabo samonosnih zračnih optičnih kablov.

Upravičena območja za gradnjo odprtega širokopasovnega omrežja (t.i. območja belih lis) s pomočjo nepovratnih sredstev je določilo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Direktorat za informacijsko družbo. Predmet sofinanciranja so namreč lahko le tista gospodinjstva in ostali subjekti, katerim širokopasovna infrastruktura doslej ni bila dostopna oz. kjer obstoječa infrastruktura ne omogoča novih širokopasovnih priključkov ter hkrati ne obstaja komercialni interes s strani ponudnikov storitev, da bi takšno omrežje zgradili in ga tržili v lastni režiji.

Glede na velike dimenzije projekta predstavlja projekt gradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v štirih južnoprimorskih občinah enega večjih projektov gradnje odprtega širokopasovnega omrežja v Sloveniji doslej, ki se je gradil na tako velikem območju in v tako kratkem obdobju. Rok izgradnje je namreč znašal zgolj 18 mesecev od odobritve sredstev in sklenitve pogodbe med javnim partnerjem - nosilno občino Sežana ter Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Pogodbeni rok izgradnje omrežja se je iztekel konec leta 2012.

Potek izvajanja del

Rok za izvedbo projekta, ki je znašal 18 mesecev, je začel teči v začetku junija 2011, ko je bila sklenjena pogodba med občinami ter Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. V tem roku je moral biti omogočen priklop na omrežje vsem zainteresiranim "belim lisam" 573 uporabnikov.

Projekt gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občinah Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Komen in Sežana je partnerski projekt podjetja FMC d.o.o. in štirih občin, ki so kot nosilno občino izbrale občino Sežana.

Predmet partnerstva je v prvi fazi izgradnja sodobnega optičnega kabelskega omrežja, v drugi fazi pa tudi tekoče upravljanje in vzdrževanje omrežja, saj bodo prek njega lahko ponujali storitve vsi zainteresirani ponudniki telekomunikacijskih storitev (npr. T2, Telekom, Amis idr.). V partnerstvu FMC, d.o.o. nastopa tako v vlogi soinvestitorja in izvajalca gradnje tega omrežja kot tudi v vlogi bodočega upravljalca, ki bo to vlogo opravljal še 20 let po izgradnji omrežja in v tem času zagotavljalo čim bolj nemoteno delovanje omrežja.

Končni uporabniki (gospodinjstva oz. poslovni uporabniki) tako ne bodo imeli nikakršnih rednih obveznosti do FMC, d.o.o., saj bodo za storitve plačevali neposredno ponudniku storitev, ki ga bodo izbrali sami.

O omrežju

Širokopasovno omrežje bo zgrajeno v optični izvedbi, v tehnologiji FTTH (Fibre To The Home) GPON, kar pomeni, da optični kabel poteka vse od izhodiščne točke, t.i. funkcijske lokacije (kjer se omrežje priklopi na glavno hrbtenično omrežje), do končnega uporabnika (gospodinjstva oz. poslovnega uporabnika). Do vsakega gospodinjstva in do poslovnih uporabnikov na zadnjem delu trase poekajo štiri optična vlakna.

Omrežje je odprto, kar pomeni, da bo na voljo vsem zainteresiranim ponudnikom, ki bodo želeli prek njega ponujati storitve, pod enakimi pogoji. Uporabniki/občani se ob priklopu na omrežje lahko sami odločijo, katerega ponudnika bodo izbrali, zato imajo na voljo širok nabor storitev in ponudb različnih zainteresiranih operaterjev.

Tako zgrajeno omrežje omogoča hitrosti prenosa podatkov do več Gbit/s, uporabniki lahko hitrosti prenosa podatkov izbirejo sami. Za hitrost prenosa podatkov se lahko odloča glede na ponudbe in cene ponudnikov storitev.

Omrežje poleg širokopasovnega dostopa do interneta zagotavlja tudi možnost storitev IP telefonije, ki omogoča več telefonskih linij hkrati, ter IP televizije, ki omogoča prenos visokoresolucijskih HD programov, nabor več kot sto različnih televizijskih programov (kar bo odvisno od izbranega ponudnika storitev), video na zahtevo, kar pomeni, da uporabnik lahko kadarkoli sam izbere film ali oddajo, ki si jo želi ogledati, ne glede na aktualen televizijski program (v kolikor bo to zagotavljal ponudnik storitev), poslušanje številnih svetovnih radijskih programov in številne druge možnosti.

Širokopasovni dostop do interneta pomeni izjemno hiter prenos podatkov (v obe smeri), s čimer uporabniki lahko brskajo po svetovnem spletu, uporabljali številne spletne klepetalnice in forume, videokonference (pogovor v živo s prenosom zvoka in slike v realnem času), številne e-storitve, ki jih zagotavlja bodisi državna uprava bodisi zasebni sektor, kot npr. e-uprava, e-zdravstvo, e-davki, e-izobraževanje, e-nakupovanje, e-bančništvo, prodaja storitev in blaga prek spleta, storitve za starostnike in ljudi s posebnimi potrebami ter številne druge storitve.

Namen projekta

Namen projekta je s pomočjo finančnih instrumentov regionalne politike EU (Evropskega sklada za regionalni razvoj) in Republike Slovenije prispevati k zmanjševanju gospodarskih in socialnih razlik med regijami znotraj enotnega evropskega prostora ter vzpodbujati njihov uravnotežen in trajnostni razvoj. Odprto širokopasovno omrežje je v lokalni skupnosti zgrajeno na vseh tistih območjih, kjer širokopasovno omrežje še ni zgrajeno in kjer ni tržnega interesa za gradnjo takega omrežja. Tovrstna območja je določilo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Direktorat za informacijsko družbo, ki se je pred tem posvetoval tudi s ponudniki storitev - operaterji.

IZVEDBA PROJEKTA GRADNJE ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ V OBČINI HRPELJE-KOZINA

Na območju občine Hrpelje-Kozina je bilo omogočenih 573 priključkov, in sicer za gospodinjstva, ki po podatkih ministrstva živijo na t.i. belih lisah. Zgrajenih je bilo 80 kilometrov kabelske kanalizacije. Ta je povečini umeščena ob javni, predvsem cestni infrastrukturi.

Upravičenim gospodinjstvom katera so soglašala je v sklopu projekta pripeljan optični kabel do fasade stavbe. Občani bodo morali poskrbeti, da na lastne stroške izvedejo hišno optično inštalacijo. Nezavezujoč seznam možnih usposobljenih izvajalcev bo občanom na voljo na občini in neposredno pri ekipah FMC d.o.o. na terenu.

Na območju občine Hrpelje-Kozina se nahajata dve centrali:

- v prostorih stavbe Občine v Hrpelje-Kozina,

- v javnih prostorih v Obrovu (podružnica šole v obrovu) 

Dodatne informacije so na voljo pri vodji projekta na Občini Hrpelje-Kozina: Andrej Bolčič, višji svetovalec, e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

 

 

 

 

 


 

Napovednik:

Knjižnica Kozina vabi

Preberi več
 
Koledar prireditev v Občini Hrpelje - Kozina v 2015
Preberi več
 
Koledar prireditev Turistične zveze Kras Brkini Notranjska

Koledar mesec MAJ 2015

 
Pasica
Pasica
Pozor! Nahajate se na arhivski spletno strani Občine Hrpelje-Kozina. Objavljeni podatki morda niso več aktualni.