Začetek Področje urejanja prostora Državni prostorski načrti
Državni prostorski načrti
Petek, 17 December 2010

Državni prostorski načrti na območju občine Hrpelje - Kozina v sprejemanju:

Faza: sklep o začetku priprave

Faza: osnutek državnega prostorskega načrta

Povezava do stališč k pripombam podanih ob javni razgrnitvi: http://www.dpa.mzip.gov.si/doc/Stalisca_II_tir_Divaca_Koper.pdf

Faza: sprejet 23.11.2012

Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M6 od Ajdovščine do Lucije (Ur.l. RS, št. 88/2012)

Povezava do stališč k pripombam podanih ob javni razgrnitvi: http://www.dpa.mop.gov.si/doc/Stališča%20Ajdovščina%20-%20Lucija%20_podpisana%2015.7.2010_.pdf

 

Več informacij na portalu Ministrstva za okolje in prostor: http://www.mzip.gov.si/si/delovna_podrocja/prostor/prostorski_nacrti/drzavni_prostorski_nacrti/vpogled_v_postopke_priprave_drzavnih_prostorskih_aktov/

 


 

Napovednik:

Knjižnica Kozina vabi

Preberi več
 
Koledar prireditev v Občini Hrpelje - Kozina v 2015
Preberi več
 
Koledar prireditev Turistične zveze Kras Brkini Notranjska

Koledar mesec MAJ 2015

 
Pasica
Pasica
Pozor! Nahajate se na arhivski spletno strani Občine Hrpelje-Kozina. Objavljeni podatki morda niso več aktualni.