Začetek Področje urejanja prostora Področje urejanja prostora

Občina Hrpelje - Kozina omogoča vpogled v prostorske podatke občine (tudi podatke občinskega prostorskega akta) preko spletnega portala PISO. Podatke lahko preko spleta pregledujejo vsi uporabniki. Za dostop do podatkov je potrebno imeti uporabniško ime in geslo s pomočjo katerega se dostopa do omenjenih podatkov. V primeru, da posameznik še ni prijavljen v sistem, mora najprej uspešno izvesti prijavo, kjer se določita uporabniško ime in geslo na podlagi katerega se lahko kasneje dostopa do podatkov. Prijava je za uporabnika brezplačna, hitra in enostavna.

Na portalu PISO so uporabnikom na razpolago podatki o namenski rabi zemljišč, parcelne številke, gospodarska javna infrastruktura, hišne številke, naravna in kulturna dediščina ipd.

Dostop do poratala PISO: http://www.geoprostor.net/PisoPortal/vstopi.aspx

 

OPN (Občinski prostorski načrt)

DPN (Državni prostorski načrt) na območju občine Hrpelje - Kozina

Javne razgrnitve

 
 

Napovednik:

Knjižnica Kozina vabi

Preberi več
 
Koledar prireditev v Občini Hrpelje - Kozina v 2015
Preberi več
 
Koledar prireditev Turistične zveze Kras Brkini Notranjska

Koledar mesec MAJ 2015

 
Pasica
Pasica
Pozor! Nahajate se na arhivski spletno strani Občine Hrpelje-Kozina. Objavljeni podatki morda niso več aktualni.