Začetek Javni razpisi, naročila in objave Razpis za sofinanciranje programov, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Hrpelje - Kozina v letu 2015
Razpis za sofinanciranje programov, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Hrpelje - Kozina v letu 2015
Sreda, 15 Julij 2015

Z letošnjim letom Občina Hrpelje - Kozina uvaja nov razpis ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV, KI NISO PREDMET DRUGIH RAZPISOV V OBČINI HRPELJE - KOZINA V LETU 2015. Da bi lahko bolje razumeli namen novega razpisa, v nadaljevanju pojasnjujemo kriterije, roke in ostale informacije, ki so pomembne za prijavitelje.


Razpis je namenjen sofinanciranju programov (dejavnosti) oziroma projektov društev, organizacij in ustanov, ki niso predmet drugih javnih razpisov in pozivov, ki jih je objavila Občina Hrpelje - Kozina v letu 2015 oziroma niso financirani iz drugih virov proračuna Občine Hrpelje - Kozina, vendar pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb občanov, izboljšanju procesov in pogojev delovanja ter življenja v občini, dostopnosti storitev občanom in prepoznavnosti občine. Gre torej za sofinanciranje programov, za katere prijavitelj ni dobil javnih sredstev.


Razpis je odprtega tipa, kar pomeni, da je aktualen do porabe sredstev. Posamezna vloga lahko dobi do 6 % razpisanih sredstev.
Sredstva se bodo delila po naslednjih merilih in kriterijih:

1.    A – kvaliteta izvedbe predlaganega programa – do 50 točk:

-    jasno opredeljeni cilji in njihova skladnost s predmetom razpisa – do 10 točk,
-    doprinos projekta k izboljšanjem pogojev, dvigu kvalitete življenja, dostopnosti storitev – do 10 točk,
-    jasno opredeljene ciljne skupine uporabnikov – do 10 točk,
-    zahtevnost programa – do 10 točk,
-    doprinos k prepoznavnosti in promociji Občine Hrpelje - Kozina – do 10 točk.

2.    B – obseg programa – do 20 točk:

-    program se izvaja dnevno – do 20 točk,
-    program se izvaja mesečno – do 15 točk,
-    program se izvaja v enkratni obliki – do 5 točk.

3.    C – finančna konstrukcija programa – do 20 točk:
-    program ima jasno opredeljene vire financiranja in stroške – do 5 točk,
-    delež programa, realiziran s prostovoljnim delom – do 5 točk,
-    pričakovana višina sofinanciranja iz proračuna – do 10 točk.*

Pomembno je poudariti, da z zadnjim ukrepom prijavitelje spodbujamo k prostovoljstvu in iskanju dodatnih virov za izpeljavo prijavljenih dejavnosti, saj v primeru, da imajo že priskrbljeno večino potrebnih sredstev, dobijo dodatne točke.

Prijave, ki ne dosežejo vsaj tretjino točk, so do sredstev neupravičene.

pdfRazpis-drugi_programi.pdf284.54 KB

docrazpisna_dokumentacija_drugi_programi.doc139 KB

 
 

Napovednik:

Knjižnica Kozina vabi

Preberi več
 
Koledar prireditev v Občini Hrpelje - Kozina v 2015
Preberi več
 
Koledar prireditev Turistične zveze Kras Brkini Notranjska

Koledar mesec MAJ 2015

 
Pasica
Pasica
Pozor! Nahajate se na arhivski spletno strani Občine Hrpelje-Kozina. Objavljeni podatki morda niso več aktualni.