Začetek Občinski svet Seje občinskega sveta 8. redna seja občinskega sveta

Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14
6240 Kozina

Tel. (05) 680 01 50
Fax. (05) 680 01 80
E-mail:
obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Uradne ure:
pon. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 15.00
tor. 7.30 - 11.00
sre. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 16.00
pet. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 13.00

V ČETRTKIH NI URADNIH UR.

Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
8. redna seja občinskega sveta

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Ur. l. RS, št. 29/2011 in 76/2012)  in 20. člena Poslovnika Občinskega sveta (Ur. l. RS, št. 18/2012) sklicujem  8. redno sejo občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina v mandatnem obdobju 2014 - 2018, ki bo  v  SREDO,  dne 1.7.2015 ob 17.00  uri v sejni sobi Občine Hrpelje-Kozina.

 

Za sejo predlagam naslednji  DNEVNI RED:
1.    Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti.
2.    Določitev in potrditev dnevnega reda
3.    Predlog sklepa o imenovanju novega člana v NO (Poročevalec: predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja)

pdfT3-Imenovanje_clana_v_NO.pdf163.89 KB

4.    Sprejem Statuta Občine Hrpelje-Kozina - druga obravnava

pdfT4_STATUT_OHK-druga_obrvnava.pdf488.34 KB

5.    Sprejem predloga Odloka o plakatiranju in oglaševanju v OHK-druga obravnava

pdfT5-Odlok_o_plakatiranju_v_Obcini_Hrpelje-Kozina-druga_obravnava.pdf213.07 KB

6.     Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Hrpelje-Kozina za programsko obdobje 2015-2020 (Poročevalec:Robert Kastelic)

pdfPravilnik_kmetijstvo_2015-2020-cistopis_RK_zadnja.pdf515.29 KB

7.    Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi poslovnih prostorov Občine Hrpelje-Kozina

pdfDopolnitev_Pravilnika_o_najemu_poslovnih_prostorov_ZV.pdf229.82 KB

8.    Sklepanje o začetku postopkov za podpis Konvencije o ustanovitvi Evropskega združenja za teritorialno  sodelovanje  (EZTS), imenovano SEVERNI JADRAN, med občino Milje, Kraškimi občinami, Istrskimi in beneškimi občinami ter tremi univerzami: Tržaške, Primorske in Puljske

pdfT8-Konvencija_Evropsko_zdruzenje_in_predlog_sklepa_na_OS.pdf488.53 KB

9.    Sklepanje o potrditvi Pogodbe o priznanju lastninske pravice (Poročevalec: Andrej Bolčič)

pdfT9-Uskladitvena_pogodba_in_pogodba_o_ustanovitvi_sluznosti-VZ.pdf200.71 KB

10.    Informacija o poteku dogodkov ob občinskem prazniku (gradiva ne bo)
11.    Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude.

 

Saša Likavec Svetelšek

županja

 
 

Napovednik:

Knjižnica Kozina vabi

Preberi več
 
Koledar prireditev v Občini Hrpelje - Kozina v 2015
Preberi več
 
Koledar prireditev Turistične zveze Kras Brkini Notranjska

Koledar mesec MAJ 2015

 
Pasica
Pasica
Pozor! Nahajate se na arhivski spletno strani Občine Hrpelje-Kozina. Objavljeni podatki morda niso več aktualni.