Začetek Občinski svet Seje občinskega sveta 7. redna seja občinskega sveta

Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14
6240 Kozina

Tel. (05) 680 01 50
Fax. (05) 680 01 80
E-mail:
obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Uradne ure:
pon. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 15.00
tor. 7.30 - 11.00
sre. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 16.00
pet. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 13.00

V ČETRTKIH NI URADNIH UR.

Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
7. redna seja občinskega sveta

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Ur. l. RS, št. 29/2011 in 76/2012)  in 20. člena Poslovnika Občinskega sveta (Ur. l. RS, št. 18/2012) sklicujem 7. redno sejo občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina v mandatnem obdobju 2014 - 2018, ki bo v ČETRTEK, dne 18.6.2015 ob 17.00  uri v sejni sobi Občine Hrpelje-Kozina.

 

Za sejo predlagam naslednji  DNEVNI RED:
1.)    Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti.
2.)    Pregled zapisnika in potrditev sklepov 6. redne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje - Kozina, z dne 21.5.2015

pdfT2-Zapisnik_6.redne_seje_OS_21.5.2015-osnutek.pdf330.03 KB

3.)     Določitev in potrditev dnevnega reda
4.)    Predlog sklepa o potrditvi mandata novi članici občinskega sveta  (Poročevalec: predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja)

pdfT4-Potrditev_mandata_novemu_clanu_OS.pdf179.82 KB

5.)    Predlog ugotovitvenega sklepa o odstopu članice NO občine Hrpelje-Kozina in predlog sklepa o imenovanju novega člana v NO (Poročevalec: predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja)

pdfT5-Odstop_clana_NO_in_imenovanje_novega.pdf168.85 KB

6.)    Odlok o občinskih cestah - druga obravnava (Poročevalec:Andrej Bolčič)

pdfT6-Odlok_o_obcinskih_cestah_2015-druga_obravnava.pdf382.17 KB

7.)    Sprejem Statuta Občine Hrpelje-Kozina-prva obravnava (Poročevalka: Ester Renko)

pdfT7-STATUT_OHK_in_obrazlozitve_2015.pdf485.83 KB

8.)    Predlog Odloka o plakatiranju in oglaševanju v OHK– prva obravnava (Poročevalec: Andrej Bolčič)

pdfT8-Odlok_o_plakatiranju_v_Obcini_Hrpelje-Kozina-gradivo.pdf215.51 KB

9.)    Sprejem Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Hrpelje – Kozina  (Poročevalec: Andrej Bolčič)

pdfT9-Pravilnik_subvencije_MK_Cistilne_naprave.pdf277.63 KB

10.)    Predlog Pravilnika o spodbujanju zaposlovanja v OHK (Poročevalec: Vasja Valenčič)

pdfT10-Pravilnik_o_spodbujanju_zaposlovanja_v_OHK-gradivo.pdf313.79 KB

11.)    Sprejem Pravilnika o sofinanciranju programov, ki niso predmet drugih razpisov v OHK (Poročevalec: Vasja Valenčič)

pdfT11-Pravilnik_o_sofinaciranju_programov_ki_niso_predmet_drugih_razpisov.pdf274.38 KB

12.)    Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov društev s področja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Hrpelje-Kozina (Poročevalec: Robert Kastelic)

pdfT12_Pravilnika_kmetijstvo-drustva.pdf452.16 KB

13.)    Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Hrpelje-Kozina za programsko obdobje 2015-2020 (Poročevalec:Robert Kastelic)

pdfT13-Pravilnik_o_ohranjanju_in_spodbujanju_razvoja_kmetijstva_2015-2020.pdf379.29 KB

14.)    Predlog za podelitev občinskega priznanja »Zlata plaketa občine Hrpelje-Kozina« (Poročevalec:Robert Kastelic)

pdfT14-Predlog_podelitev_priznanja_Zlata_plaketa.pdf266.91 KB

15.)    Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude.

 

Saša Likavec Svetelšek

županja

 
 

Napovednik:

Knjižnica Kozina vabi

Preberi več
 
Koledar prireditev v Občini Hrpelje - Kozina v 2015
Preberi več
 
Koledar prireditev Turistične zveze Kras Brkini Notranjska

Koledar mesec MAJ 2015

 
Pasica
Pasica
Pozor! Nahajate se na arhivski spletno strani Občine Hrpelje-Kozina. Objavljeni podatki morda niso več aktualni.