Začetek Občinski svet Seje občinskega sveta 6. redna seja občinskega sveta

Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14
6240 Kozina

Tel. (05) 680 01 50
Fax. (05) 680 01 80
E-mail:
obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Uradne ure:
pon. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 15.00
tor. 7.30 - 11.00
sre. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 16.00
pet. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 13.00

V ČETRTKIH NI URADNIH UR.

Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
6. redna seja občinskega sveta

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Ur. l. RS, št. 29/2011 in 76/2012)  in 20. člena Poslovnika Občinskega sveta (Ur. l. RS, št. 18/2012) sklicujem  6. redno sejo   občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina v mandatnem obdobju 2014 - 2018, ki bo  v  ČETRTEK,  dne 21.5.2015 ob 17.00  uri v sejni sobi Občine Hrpelje-Kozina.

 

Za sejo predlagam naslednji  DNEVNI RED:
1.)    Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti.
2.)    Pregled zapisnika in potrditev sklepov 5. redne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje - Kozina,  z dne 13.3.2015

pdfTocka_2-Zapisnik_5.redne_seje_OS_13.3.2015-osnutek.pdf639.99 KB

3.)     Določitev in potrditev dnevnega reda
4.)    Zaključni račun proračuna občine Hrpelje – Kozina za leto 2014 (Poročevalka: Aleksandra Iskra)

pdfZakljucni_racun.pdf115.83 KB

pdfzr_2014_objava_url.pdf51.04 KB

pdfBILANCA_STANJA_2014-MF.pdf784.8 KB

pdfPRERAZPOREDITVE2014-seja.pdf53.72 KB

pdfOBRAZLOZITVE_ZR_2014-MF.pdf717.72 KB

pdfTocka_4-Sklep_zakljucni_racun.pdf141 KB

5.)    Odlok o občinskih cestah OHK- 1. obravnava (Poročevalec:Andrej Bolčič)

pdfT5-Odlok_o_obcinskih_cestah_2015.pdf421.16 KB

6.)    Sklepanje o potrditvi sistemizacije delavcev in določitvi št. ter vrsti oddelkov za vrtec za šolsko leto  2015/2016 (Poročevalka: Radica Slavkovič)

pdfTocka_6-Sistematizacija_vrtec_gradivo.pdf15.76 MB

pdfT6-Potrditev_sistemizacije_vrtec_sklep.pdf238.14 KB

7.)    Sklepanje o višini subvencije OHK  za  izvajanje storitve pomoč družini na domu (Poročevalec: Zavod Pristan-Martin Kopatin)

pdfT7-visine_subvencije_obcine_za_pomoc_druzini_na_domu-2015.pdf197.85 KB

8.)    Seznanitev z Letnim poročilom o izvajanju socialno varstvene storitve Pomoč  družini na domu v OHK (poročevalec: Zavod Pristan-Martin Kopatin)

pdfTocka_8-Letno_porocilo-Zavod_Pristan.pdf3.83 MB

pdfT8- Gradivo_in_predlog_sklepa_letno_porocilo.pdf167.63 KB

9.)    Letno poročilo Komunalno stanovanjskega podjetja d.d. o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov za leto 2014 (Poročevalec: Iztok Bandelj)

pdfTocka_9-Porocilo_Komunale-zbiranje_odpadkov.pdf8.82 MB

pdfTocka_9-sklep-letno_porocilo_Komunale-kom_odpadki.pdf135.23 KB

10.)    Letno poročilo Komunalno stanovanjskega podjetja d.d. o urejanju in vzdrževanju pokopališč v OHK za leto 2014 (Poročevalec. Iztok Bandelj)

pdfTocka_10-Porocilo_komunale-vzdrzevanje_pokopalisc.pdf1.76 MB

pdfTocka_10-Sklep-letno_porocilo_Komunale-pokopalisca.pdf134.22 KB

11.)    Sprejem Pravilnika o sofinanciranju programov, ki niso predmet drugih razpisov v OHK (Poročevalec: Vasja Valenčič)

pdfT11_Pravilnik_o_sofinanciranju_programov.pdf216.27 KB

pdfT11-Predlog_sklepa_pravilnik_o_sofinanciranju.pdf223.37 KB

12.)    Potrditev cenika najema in koriščenja  športne dvorane  v sezoni  2015/2016

pdfT12_Cenik-sportne_dvorane_2015-2016+sklep.pdf190.79 KB

13.)    Povračilo stroškov volilne kampanje (Poročevalka: Vera Kavre)

pdfTocka_13-Povračilo_stroskov_volilne_kampanje_popravljeno-gradivo_sklep.pdf203.34 KB

14.)    Potrditev predloga Sporazuma o vzpostavitvi geoparka na območju Matičnega Krasa (Ester M.)

pdfTocka_14-Sporazum_geopark.pdf2.66 MB

15.)    Seznanitev s Predlogom pravilnika o službi nujne medicinske pomoči      (Poročevalka: dir. ZD Tadeja Pogačnik Godnič)

pdfTocka_15-Predlog_Pravilnika_nujne_medicinske-pomoci.pdf15.1 MB

16.)    a) Poročilo o delu MIR-a za OHK ter ocena stanja varnosti na območju OHK za leto 2014 (poročevalka: Silvana Zadel)

pdfTocka_16a-Porocilo_MIR_za_OHK.pdf2.05 MB

pdfTocka_16a-statisticni_podatki_PP-Kozina.pdf203.57 KB

pdfTocka_16a-Gradivo_spremni_dopis_OPV.pdf303.5 KB

b) Poročilo o varnostnih razmerah na območju PP Kozina za leto 2014 (poročevalec: Marjan Pelko)

pdfTocka_16b-Porocilo_Policijske_postaje_2014.pdf3.88 MB

pdfTocka_16a_in_16b_-Sklep_MIR_in_PP_2014.pdf99.33 KB

17.)    Sklepanje o financiranju svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta iz sredstev proračuna OHK (Poročevalec: Peter Boršič)

pdfT17_Obraz_in_predlog_sklepa_o_finan_svetniskih_skupin.pdf248.66 KB

18.)    Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude

Saša Likavec Svetelšek

županja

 
 

Napovednik:

Knjižnica Kozina vabi

Preberi več
 
Koledar prireditev v Občini Hrpelje - Kozina v 2015
Preberi več
 
Koledar prireditev Turistične zveze Kras Brkini Notranjska

Koledar mesec MAJ 2015

 
Pasica
Pasica
Pozor! Nahajate se na arhivski spletno strani Občine Hrpelje-Kozina. Objavljeni podatki morda niso več aktualni.