Začetek Občinski svet Seje občinskega sveta 5. redna seja občinskega sveta

Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14
6240 Kozina

Tel. (05) 680 01 50
Fax. (05) 680 01 80
E-mail:
obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Uradne ure:
pon. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 15.00
tor. 7.30 - 11.00
sre. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 16.00
pet. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 13.00

V ČETRTKIH NI URADNIH UR.

Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
5. redna seja občinskega sveta

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Ur. l. RS, št. 29/2011 in 76/2012)  in 20. člena Poslovnika Občinskega sveta (Ur. l. RS, št. 18/2012) sklicujem 5. redno sejo občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina v mandatnem obdobju 2014 - 2018, ki bo v  PETEK,  dne 13.03.2015 ob 17.00  uri v sejni sobi Občine Hrpelje-Kozina.

 

Za sejo predlagam naslednji  DNEVNI RED:
1.)   Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti.

2.)   Pregled zapisnika in potrditev sklepov 4. redne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje - Kozina,  z dne 19.2.2015

pdfZapisnik_4.redne_seje_OS,19.2.2015-osnutek.pdf487.34 KB

3.)   Določitev in potrditev dnevnega reda.

4.)   Sprejem proračuna Občine Hrpelje-Kozina za leti 2015 in 2016

A)    Sprejem proračuna Občine Hrpelje-Kozina za leto 2015 in Odloka o proračunu Občine Hrpelje-Kozina za leto 2015

Dopolnjen predlog proračuna:

pdfPRORACUN_2015_ODLOK_DOPOLNJEN_pop.pdf

pdfPRORACUN_2015_SPLOSNI_DEL_IN_OBRAZLOZITVE.pdf

pdfPRORACUN_2015_SPLOSNI_DEL.pdf

pdfPRORACUN_2015_2016_POSEBNI_DEL.pdf

pdfPRORACUN_2015_2016_NRP.pdf

pdfpredlog_sklepa_sprejem_proracuna_2015.pdf156.42 KB

Brez sprememb: 

pdfKadrovski_nacrt_2015-2016.pdf

B)    Sprejem proračuna Občine Hrpelje-Kozina za leto 2016 in Odloka o proračunu Občine Hrpelje-Kozina za leto 2016

Dopolnjen predlog proračuna:

pdfPRORACUN_2016_ODLOK_DOPOLNJEN.pdf

pdfPRORACUN_2016_SPLOSNI_DEL_IN_OBRAZLOZITVE.pdf

pdfPRORACUN_2016_SPLOSNI_DEL.pdf

pdfPRORACUN_2015_2016_POSEBNI_DEL.pdf

pdfPRORACUN_2015_2016_NRP.pdf

pdfpredlog_sklepa_sprejem_proracuna_2016.pdf156.41 KB

Brez sprememb: 

pdfKadrovski_nacrt_2015-2016.pdf

C)    Sprejem predloga kadrovskega načrta v organu skupne občinske uprave občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana za leto 2015 in 2016 (priloga proračuna)

pdfPredlog_sklepa_o_sprejemu_kadrovskega_nacrta_v_organih_skupne_obcinske_uprave.pdf255.94 KB

D)    Sprejem Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Hrpelje – Kozina za leti 2015 in 2016 (priloga proračun)

Dopolnjeno gradivo:

pdfPRORACUN_LETNI_NACRT_RAVNANJA_2015_2016.pdf

Prejeti amandmaji na proračun za leti 2015 in 2016:

pdfAmandmaji_pror_20152016.pdf887.98 KB

5.)   Sprememba Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Hrpelje-Kozina

pdfSklep_sprememba_Odloka_komunalni_prispevek.pdf156.19 KB

pdfObrazlozitev_spremembe_Odloka_za_odmero_komunal_prispevkaodlok_in_predlog_sklepa.pdf279.96 KB

6.)    Sprejem letnega programa športa

pdfLETNI_PROGRAM_SPORTA_2015_DOP.pdf

7.)   Sprejem letnega programa kulture

pdfLETNI_PROGRAM_KULTURE_2015_DOP.pdf

8.)   Potrditev strategije socialnega  varstva

pdfosnutek_Strategija_financiranja_drustev.pdf515.14 KB

pdfSklep_sprejem_strategije_financiranja_drustev.pdf124.96 KB

9.)   Seznanitev z Regijskim izvedbenim načrtom na področju socialnega varstva

pdfSeznanitev_OS_z_reg.izvedb_nacrtom.pdf523.84 KB

pdfTocka_9_Sklep-regijski_izvedbeni_nacrt.pdf136.61 KB

pdfRegijski_izvedbeni_nacrt-povzetek.pdf698.28 KB

pdfTocka_9_Obrazlozitev-Regijski_izvedbeni_nacrt.pdf925.81 KB

10.)   Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude

 

Saša Likavec Svetelšek

županja

 
 

Napovednik:

Knjižnica Kozina vabi

Preberi več
 
Koledar prireditev v Občini Hrpelje - Kozina v 2015
Preberi več
 
Koledar prireditev Turistične zveze Kras Brkini Notranjska

Koledar mesec MAJ 2015

 
Pasica
Pasica
Pozor! Nahajate se na arhivski spletno strani Občine Hrpelje-Kozina. Objavljeni podatki morda niso več aktualni.