Začetek Občinski svet Seje občinskega sveta 4. redna seja občinskega sveta

Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14
6240 Kozina

Tel. (05) 680 01 50
Fax. (05) 680 01 80
E-mail:
obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Uradne ure:
pon. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 15.00
tor. 7.30 - 11.00
sre. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 16.00
pet. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 13.00

V ČETRTKIH NI URADNIH UR.

Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
4. redna seja občinskega sveta

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Ur. l. RS, št. 29/2011 in 76/2012) in 20. člena Poslovnika Občinskega sveta (Ur. l. RS, št. 18/2012) sklicujem 4. redno sejo občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina v mandatnem obdobju 2014 - 2018, ki bo v ČETRTEK, dne 19.02.2015 ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Hrpelje-Kozina.

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1.) Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti.

2.) Pregled zapisnika in potrditev sklepov 3. redne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje - Kozina, z dne 18.12.2014 in 1. izredne seje z dne 15.1.2015

pdfZapisnik_osnutek_18.12.2014.pdf2.28 MB

pdfZapisnik_osnutek_izredna_seja_15.1.2015.pdf855.54 KB

3.) Določitev in potrditev dnevnega reda.

4.) Predstavitev delovanja zavoda ORA - Območno razvojna agencija Krasa in Brkinov (poročevalka: Vlasta Sluban)- gradiva ne bo

5.) Seznanitev z izvajanjem Lokalnega energetskega načrta in potrditev Letnega poročila o izvedbenih ukrepih iz akcijskega načrta (poročevalec: Boštjan Mljač-Golea)

docx5-Priloga_2_LEK_2014_2015_dop.docx426.05 KB

docxTocka_5-Obrazlozitev_in_predlog_sklepa.docx839.66 KB

6.) Sklepanje o izdaji mnenja k Strateškem načrtu Kosovelove knjižnice Sežana 2015-2019 (poročevalec: Vasja Valenčič)

pdf6-Strateski_nacrt_knjiznice.pdf6.1 MB

docTocka6-Nacrt_knjiznice-obrazlozitev_sklep.doc115 KB

7.) Osnutek Odloka o proračunu občine Hrpelje-Kozina za leto 2015- predstavitev in splošna razprava

pdfODLOK_O_PRORACUNU_2015-seja19.2.2015.pdf292.93 KB

pdfPRORACUN_OBRAZLOZITVE_2015_1.pdf956.12 KB

pdfTocka_7-predlog_sklepa_proracun_2015.pdf165.11 KB

pdfSPLOSNI_DEL_PRORACUNA_2015.pdf26.89 KB

8.) Osnutek Odloka o proračunu občine Hrpelje-Kozina za leto 2016- predstavitev in splošna razprava

pdfODLOK_O_PRORACUNU_2016-seja19.2.2015.pdf293 KB

pdfPRORACUN_OBRAZLOZITVE_2016_1.pdf1.06 MB

pdfTocka_8-predlog_sklepa_proracun_2016.pdf153.36 KB

pdfSPLOSNI_DEL_PRORACUNA_2016.pdf26.88 KB

Dodatne priloge pri proračunu:

pdfKadrovski_nacrt_2015-2016.pdf748.43 KB

pdfLETNI_NACRT_RAVNANJA_2015-2016.pdf3.41 MB

pdfPOSEBNI_DEL_PRORACUNA_2015_2016_PRIHODKI_IN_ODHODKI.pdf4.08 MB

pdfNacrt_razvojnih_programov_2015-2018.pdf290.54 KB

pdfOHK_KADROVSKI_NACRT_MIR_in_MNRS.pdf1004.23 KB

9.) Seznanitev s planom sej občinskega sveta

pdfTocka_9-Plan_sej_za_leto_2015.pdf169.16 KB

10.) Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude - Odgovor na vprašanje Liste pretresi z dne 15.1.2015

pdf10_Tocka-Odgovor_Pretresi.pdf123.73 KB

 

Saša Likavec Svetelšek

županja

 
 

Napovednik:

Knjižnica Kozina vabi

Preberi več
 
Koledar prireditev v Občini Hrpelje - Kozina v 2015
Preberi več
 
Koledar prireditev Turistične zveze Kras Brkini Notranjska

Koledar mesec MAJ 2015

 
Pasica
Pasica
Pozor! Nahajate se na arhivski spletno strani Občine Hrpelje-Kozina. Objavljeni podatki morda niso več aktualni.