Začetek Občinski svet Seje občinskega sveta 2. redna seja občinskega sveta

Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14
6240 Kozina

Tel. (05) 680 01 50
Fax. (05) 680 01 80
E-mail:
obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Uradne ure:
pon. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 15.00
tor. 7.30 - 11.00
sre. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 16.00
pet. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 13.00

V ČETRTKIH NI URADNIH UR.

Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
2. redna seja občinskega sveta

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Ur. l. RS, št. 29/2011, 76/2012)  in 7. člena Poslovnika Občinskega sveta (Ur. l. RS, št. 18/2012) sklicujem  2. redno sejo Občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina v mandatnem obdobju 2014 - 2018, ki bo v četrtek, dne 27. 11. 2014 ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Hrpelje-Kozina.

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Potrditev mandata nadomestni članici Občinskega sveta -  Ireni Stropnik iz liste SD.

2. Pregled zapisnika in potrditev sklepov 1.  redne seje Občinskega sveta občine Hrpelje-Kozina z dne 06. 11. 2014.

 pdfPREDLOG_zapisnika_1.redne seje06.11.2014-KONCNI.pdf207.95 KB

3. Kadrovske zadeve:

a) predlogi sklepov o imenovanju delovnih teles občinskega sveta,

b) predlog sklepa o imenovanju Nadzornega odbora Občine Hrpelje – Kozina,

c) predlog sklepa o imenovanju Uredniškega odbora Občinskega glasila Občine Hrpelje – Kozina,

d) predlog sklepa o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,

e) Predlog sklepa o imenovanju člana Nadzornega sveta Kraški vodovod Sežana d.o.o.  in o imenovanju članov Skupščine javnega podjetja Kraški vodovod Sežana, d.o.o.

pdfpredlog_sklepa_o_imenov.clana_skupscine_in_nadzornega_sveta_Kraskega_vod.Sezana-2014.pdf229.26 KB

4. Predstavitev:

- Komunalno stanovanjskega podjetja Sežana,

- Kraškega vodovoda Sežana,

- Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana,

- Zdravstvenega doma Sežana,

- Centra za socialno delo Sežana,

- Vrtca Sežana,

- Osnovne šole DBB Hrpelje,

5. Vprašanja, pobude in odgovori.

 

Gradivo pod točko 2. in 3. e). je dostavljeno po pošti oz. objavljeno na spletni strani, gradivo pod 1. in ostalo gradivo pod 3. točko pa bo dostavljeno naknadno - na seji OS.  Gradivo bo pripravila Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na svoji seji po prejemu predlogov za imenovanje članov. Prav tako bodo naknadno po prejetih predlogih, predlagani kandidat za člane Nadzornega sveta Kraški vodovod  Sežana d.o.o. in  člana Skupščine javnega podjetja Kraški  vodovod Sežana, d.o.o.

 

Saša Likavec Svetelšek, l.r.

županja

 
 

Napovednik:

Knjižnica Kozina vabi

Preberi več
 
Koledar prireditev v Občini Hrpelje - Kozina v 2015
Preberi več
 
Koledar prireditev Turistične zveze Kras Brkini Notranjska

Koledar mesec MAJ 2015

 
Pasica
Pasica
Pozor! Nahajate se na arhivski spletno strani Občine Hrpelje-Kozina. Objavljeni podatki morda niso več aktualni.