Začetek Področje urejanja prostora OPN Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Hrpelje- Kozina z okoljskim poročilom
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Hrpelje- Kozina z okoljskim poročilom

 

OBVESTILO! - podaljšanje javne razgrnitve do ponedeljka, 1.12.2014, PODALJŠANJE DO PETKA, 27.02.2015

OBVESTILO! - Popravek javnega naznanila o javni razgrnitvi

Javna obravnava je prestavljena iz četrtka 18.09.2014 na  četrtek 25.09.2014 ob 17. uri.

 

Namen javne razgrnitve dopolnjenga osnutka Občinskega prostorskega načrta je seznanitev javnosti z opredelitvijo namenske rabe prostora in s predlaganimi izvedbenimi merili in pogoji za poseganje v prostor.
Navedeni prostorski akt bo javno razgrnjen v času: od 18 avgusta 2014 do 30. septembra 2014 (podaljšanje do 1. decembra 2014, podaljšanje do 27. februarja 2015) v prostorih Občine Hrpelje-Kozina, Reška cesta 14, Hrpelje, 6240 Kozina in bo na vpogled v času uradnih ur ter na spletni strani občine Hrpelje-Kozina.

Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur v prostorih občinske uprave.
Javna obravnava navedenega prostorskega akta bo v dvorani Kulturnega doma Hrpelje, v četrtek 25. 09. 2014, s pričetkom ob 17. uri.
V času javne razgrnitve lahko k razgrnjenemu prostorskemu aktu podajajo pripombe pravne in fizične osebe, v kolikor sprejem akta vpliva na njihovo sedanje stanje ali razvojni interes. Pripombe posredujejo pisno na predpisanem obrazcu na naslov Občina Hrpelje-Kozina, Reška cesta 14, Hrpelje, 6240 Kozina, na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ali podajo na zapisnik na javni obravnavi.
Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan navedene razgrnitve, in sicer 30. 09. 2014 (podaljšano do 1.12. 2014, podaljšano do 27.02.2015)

Pripombe, ki ne bodo vsebovale podatkov predlagatelja in ki ne bodo podpisane ne bodo obravnavame.

pdfPovzetek za javnost1.56 MB

pdfJavno naznanilo o javni razgrnitvi155.56 KB Opomba: sprememba datuma javne obravnave - 25.9.2014 ob 17.00

pdfPodaljšanje javne razgrnitve 1 419.69 KB

pdfPodaljšanje javne razgrnitve 2 425.73 KB

 

Grafični del:

Ogledate si ga lahko:

  •  piso Preko spletnega portala PISO. V rubriki tematski sklop izberite Občinski prostorski načrt (OPN) - javna razgrnitev in nato namenska raba. Odlok, legenda in ostale priloge se nahajajo v opisu tematskega sklopa (zgoraj desno). Povezava nanje se pod karto prikaže tudi ob aktivaciji lokacijske poizvedbe (»i«) in kliku na karto.
  • EterraBanner mini Preko spletnega pregledovalnika eTerra  (enostavni pregledovalnik načrtovane namenske rabe zemljišč dopolnjenega osnutka OPN Občine Hrpelje - Kozina. Za pravilno delovanje mora imeti računalnik nameščen vtičnik Microsoft Silverlight - po potrebi sledite navodilom  za brezplačno instalacijo).
  • v prostorih Občine Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14 v poslovnem času občinske uprave.

 

Dopolnjen osnutek OPN:

pdfOdlok o obcinskem prostorskem načrtu Občine Hrpelje - Kozina679.01 KB
pdfObrazložitev odloka460.87 KB

pdfPriloga 1: Podrobni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) za posamezne enote urejanja prostora112.88 KB
pdfPriloga 2: Tabela dovoljenih enostavnih in nezahtevnih objektov po posameznih namenskih rabah272.97 KB

pdfPriloga 3: Stanje prostora440.6 KB

pdfStrokovne podlage: Urbanistični načrt Hrpelje-Kozina235.21 KB,

 

Okoljsko poročilo:

pdfOkoljsko poročilo9.74 MB

pdfPriloga 1: Predviden plan2.45 MB

pdfPriloga 2: Vodovarstvena območja6.78 MB

pdfPriloga 3: Kulturna dediščina7.94 MB

pdfPriloga 4: Gozd8.91 MB

pdfPriloga 5: Kmetijske površina8.05 MB

pdfPriloga 6: Natura 20004.79 MB

pdfPriloga 7: Zavarovana območja4.11 MB

pdfPriloga 8: Naravne vrednote in pričakovane naravne vrednote4.45 MB

pdfPriloga 9: Ekološko pomembna območja3.71 MB

pdfDodatek za varovana območja4.24 MB

pdfPriloga 1 VO: Natura 20004.8 MB

pdfPriloga 2 VO: Zavarovana območja4.1 MB

 

Obrazec za podajanje pripomb:

docObrazec235.5 KB

pdfObrazec235.28 KB

 

Za vse dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ali kličete na telefonsko številko 05 620 53 71 (Alenka Pečar).

 
 

Napovednik:

Knjižnica Kozina vabi

Preberi več
 
Koledar prireditev v Občini Hrpelje - Kozina v 2015
Preberi več
 
Koledar prireditev Turistične zveze Kras Brkini Notranjska

Koledar mesec MAJ 2015

 
Pasica
Pasica
Pozor! Nahajate se na arhivski spletno strani Občine Hrpelje-Kozina. Objavljeni podatki morda niso več aktualni.