Začetek Občinski svet Seje občinskega sveta 19. redna seja občinskega sveta

Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14
6240 Kozina

Tel. (05) 680 01 50
Fax. (05) 680 01 80
E-mail:
obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Uradne ure:
pon. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 15.00
tor. 7.30 - 11.00
sre. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 16.00
pet. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 13.00

V ČETRTKIH NI URADNIH UR.

Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
19. redna seja občinskega sveta

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Ur. l. RS, št. 29/2011, 76/2012)  in 20. člena Poslovnika Občinskega sveta (Ur. l. RS, št. 18/2012) sklicujem  19. redno sejo Občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina v mandatnem obdobju 2010 - 2014, ki bo v četrtek, dne 03. 04. 2014 ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Hrpelje-Kozina.

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI  RED: 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti.

2. Pregled zapisnika in potrditev sklepov 18. redne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina, dne 13. 2. 2014.

pdfzapisnik_18.redne_seje_OS,_13.2.14.pdf383.5 KB

3. Določitev in potrditev dnevnega reda.

4. Predlog Odloka o občinskem prazniku Občine Hrpelje – Kozina – druga obravnava.

pdf4.Obrazlozitev_odloka_Obcinski_praznik-druga obravnava.pdf217.38 KB

pdf4.Odlok_obcinski_praznik_2.obravnava.pdf222.99 KB 

5. Predlog Odloka o priznanjih Občine Hrpelje – Kozina  – druga obravnava.

pdf5.Odlok_o_priznanjih_Obcine_Hrpelje-Kozina-2.obravnava.pdf203.99 KB

pdf5.Odlok_o_priznanjih_Obcine_Hrpelje-Kozina-obrazlozitev_za_drugo_obravnavo.pdf210.51 KB

pdf5.sklep_o-sprejemu_Odloka_o_priznanjih_OHK.pdf193.89 KB 

6. Potrditev Sporazuma o zagotovitvi izravnalnih ukrepov na trasi drugega tira železniške proge na odseku Divača – Koper. 

pdf6.Sporazum_KP_Glinscica-koncni_24032014.pdf145.55 KB

pdf6.Predlog_sklepa_o_sprejemu_Sporazuma_o_zag.izravn.ukrepov_II.tir_ZP.pdf236.95 KB

pdf6.idejni_predlog_izravnalnih_ukrepov-II.zel.tir.pdf3.32 MB

7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju občine Sežana – skrajšani postopek.

pdf7.Predlog_odloka_o_spremembi_odloka_o_razglasitvi_naravnih_znamenitosti.pdf233.98 KB

pdf7.dopis_Zavoda_za_varstvo_narave.pdf723.87 KB 

8. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Sežana – skrajšani postopek.

pdf8.Obrazlozitev_Odloka_o_sprem._odloka_ZD_Sezana.pdf151.59 KB

pdf8.Predlog_odloka_ZD_Sezana.pdf84.71 KB 

9. Potrditev predloga sodne poravnave v zadevi FINAFIN d.o.o. »Blagovna hiša Kozina« in pooblastilo županu za sklenitev izvensodne poravnave.

pdf9.Poravnava_FINAFIN_Obrazlozitev_in_predlog_sklepa.pdf197.39 KB

pdf9.Blagovna_poravnava.pdf163.5 KB

pdf9.skica.pdf181.3 KB 

10. Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude.

Župan Zvonko Benčič Midre

 
 

Napovednik:

Knjižnica Kozina vabi

Preberi več
 
Koledar prireditev v Občini Hrpelje - Kozina v 2015
Preberi več
 
Koledar prireditev Turistične zveze Kras Brkini Notranjska

Koledar mesec MAJ 2015

 
Pasica
Pasica
Pozor! Nahajate se na arhivski spletno strani Občine Hrpelje-Kozina. Objavljeni podatki morda niso več aktualni.