Začetek Občinski svet Seje občinskega sveta 18. redna seja občinskega sveta

Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14
6240 Kozina

Tel. (05) 680 01 50
Fax. (05) 680 01 80
E-mail:
obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Uradne ure:
pon. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 15.00
tor. 7.30 - 11.00
sre. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 16.00
pet. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 13.00

V ČETRTKIH NI URADNIH UR.

Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
18. redna seja občinskega sveta

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Ur. l. RS, št. 29/2011, 76/2012)  in 20. člena Poslovnika Občinskega sveta (Ur. l. RS, št. 18/2012)

sklicujem  18. redno sejo občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina v mandatnem obdobju 2010 - 2014, ki bo v četrtek, dne 13. 02. 2013 ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Hrpelje-Kozina.

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI  RED: 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti.

2. Pregled zapisnika in potrditev sklepov 17. redne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina, dne 17. 10. 2013.

3. Določitev in potrditev dnevnega reda.

4. Kadrovske zadeve:

• Predlog sklepa o imenovanju predstavnika Občine Hrpelje–Kozina v Svet javnega zavoda »Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana« za mandatno obdobje 2014 – 2018.

pdf4.ZGRS_Imenovanje_Svet_ZGRS_2014-2018-za_obcinski_svet-1.pdf458.05 KB

5. Sprejem sklepa – seznanitev s potekom projekta »Oskrba  prebivalcev s pitno vodo Obale in Krasa«.

pdf5.Oskrba_s_pitno_vodo_Obale_in_Krasa.pdf8.6 MB

6. Predlog Odloka o občinskem prazniku – prva obravnava.

pdf6.Obcinski_praznik_obrazlozitev_za_obcinski_svet.pdf217.32 KB

pdf6.Odlok_obcinski_praznik1.branje-1.pdf234.04 KB 

7. Predlog Odloka o občinskih priznanjih in nagradah – prva obravnava.

pdf7.Odlok_o_Priznanjih_obcine_hRPELJE-kOZINA-OBRAZLOZITEV-2.pdf211.61 KB

pdf7.Odlok_o_priznanjih_obcine_hrpelje-kozina_2014-3.pdf171.69 KB 

8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Osnovne šole DBB Hrpelje - skrajšani postopek.

pdf8.Sprememba_odloka_os_DBB_Hrpelje-obrazlozitev_in_sklep_feb_2014.pdf211.69 KB

9. Predlog Pravilnika o sofinanciranju društev, ki ohranjajo narodno zavest v Občini Hrpelje–Kozina.

pdf9.Pravilnik_o_sofinanciranju_drustev_ki_ohranjajo_narodno_zavest-vf.pdf87.31 KB

10. Letni program kulture Občine Hrpelje-Kozina za leto 2014.

pdf10.letni_program_kulture_2014.pdf174.64 KB

11. Prva dopolnitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2014. 

pdf11.Prva_dopolnitev_2014_neprenicnine.pdf1.81 MB

12. Podelitev stavbne pravice za potrebe vetrnega polja – seznanitev s pogodbo.

pdf12.obrazlozitev.pdf142.69 KB

pdf12.sklep.pdf118.1 KB 

13. Ocena o izvajanju Občinskega programa varnosti občine Hrpelje – Kozina v letu 2013.

pdf13.Spremni_dopis_OPV_2013_zupan-1.pdf202.31 KB

pdf13.Sklep_OPV_2013-obcinski_svet_H.-K.-2.pdf187.67 KB 

14. Dokončno poročilo o opravljenem nadzoru pred izdajo soglasja za povečanje pogodbene vrednosti investicije izgradnje vaškega doma Hrpelje – seznanitev.

pdf14.dokoncno_porocilo_Vaski_dom_Hrpelje.pdf245.81 KB

15. Dokončno poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja Krajevne skupnosti Artviže - seznanitev.

pdf15.dokoncno_porocilo_o_nadzoru_KS_Artvize.pdf176.43 KB

16. Dokončno poročilo o opravljenem nadzoru plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja občinske uprave Občine Hrpelje–Kozina – seznanitev.

pdf16.dokoncno_porocilo_o_nadzoru-place_in_drugi_prejemki_OHK.pdf265.6 KB

17. Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude. 

Župan

Zvonko Benčič Midre

 
 

Napovednik:

Knjižnica Kozina vabi

Preberi več
 
Koledar prireditev v Občini Hrpelje - Kozina v 2015
Preberi več
 
Koledar prireditev Turistične zveze Kras Brkini Notranjska

Koledar mesec MAJ 2015

 
Pasica
Pasica
Pozor! Nahajate se na arhivski spletno strani Občine Hrpelje-Kozina. Objavljeni podatki morda niso več aktualni.