Začetek Javni razpisi, naročila in objave Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe
Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe
Petek, 06 December 2013

Številka: 478-21/2012-20
Datum: 06.12.2013

V skladu s prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/2012 in 24/2013 ) Občina Hrpelje-Kozina objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Občina Hrpelje-Kozina, Reška cesta 14, 6240 Kozina objavlja namero o sklenitvi pogodbe za zamnjavo deleža  parc. št. 69/1- del, 69/2, 69/3 -del, 69/4, 69/5, 69/6, 69/7, 254/28, 1031/1, 1031/63, 1031/64, 1053, 1162, 3089/1, 3089/2, 3089/3, 3091, 3182, 3183, 3372, 3381, 3410/1, 3410/2

3457, 3460/5, 3460/6, 3460/7, 3461, 3612, 3613 vse k.o. 2560 Hrpelje. Za navedene parcelo bo sklenjena neposredna pogodba (razdružitev solastnine).

neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Hrpelje-Kozina.

 
 

Napovednik:

Knjižnica Kozina vabi

Preberi več
 
Koledar prireditev v Občini Hrpelje - Kozina v 2015
Preberi več
 
Koledar prireditev Turistične zveze Kras Brkini Notranjska

Koledar mesec MAJ 2015

 
Pasica
Pasica
Pozor! Nahajate se na arhivski spletno strani Občine Hrpelje-Kozina. Objavljeni podatki morda niso več aktualni.