Začetek Občinski svet Seje občinskega sveta 17. redna seja občinskega sveta

Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14
6240 Kozina

Tel. (05) 680 01 50
Fax. (05) 680 01 80
E-mail:
obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Uradne ure:
pon. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 15.00
tor. 7.30 - 11.00
sre. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 16.00
pet. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 13.00

V ČETRTKIH NI URADNIH UR.

Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
17. redna seja občinskega sveta

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Ur. l. RS, št. 29/2011, 76/2012)  in 20. člena Poslovnika Občinskega sveta (Ur. l. RS, št. 18/2012) sklicujem  17. redno sejo občinskega sveta Občine Hrpelje - Kozina v mandatnem obdobju 2010 - 2014, ki bo  v  četrtek, dne 17. 10. 2013 ob 17.00  uri v prostorih Vaškega doma Hrpelje.

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI  RED: 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti.

2. Pregled zapisnika in potrditev sklepov 16. redne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina, dne 27. 06. 2013.

pdf2.predlog_zapisnika_16.redne_seje_OS,27.06.13-za_potrditev_na_seji_OS-KONCNI.pdf278 KB

3. Določitev in potrditev dnevnega reda.

4. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Hrpelje – Kozina za leto 2013.

pdf4.Odlok_o_rebalansu_proracuna_OHK_za_leto_2013.pdf9.29 MB

pdf4.predlog_sklepa_o_sprejemu_Odloka_o_rebalansu_proracuna_OHK_2013.pdf232.93 KB 

5. Informacija o izvrševanju proračuna Občine Hrpelje – Kozina v prvem polletju leta 2013.

pdfPOLL.P.2013-SPLO..pdf350.78 KB

pdfPOLL.R.2013-DOPIS.pdf158.98 KB

pdfPOLL.R.2013-POSEB..pdf1.26 MB

pdfPOLL.R.2013-PRERAZ..pdf534.52 KB 

6. Kadrovske zadeve:    

6.1.)  Predlog sklepa o potrditvi Skupne kandidatne liste za Razvojni svet južnoprimorske regije.

pdf6. 1.kandidatna_lista za_Razvojni_svet_juznoprimorske_regije.pdf434.66 KB

pdf6.predlog_za_os_RC_JP.pdf388.08 KB 

7. Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Sežana, Hrpelje – Kozina, Divača, Komen in delu občine Miren - Kostanjevica – prva obravnava.

pdf7.spremno_gradivo_za_odlok_o_oskrbi_s_pitno_vodo.pdf317.3 KB

8. Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dragomirja Benčiča Brkina Hrpelje – skrajšani postopek.

pdf8.odlok_o_spremembi_odloka_o_ustanovitvi_JVIZ_OS_DBB_Hrpelje.pdf204.25 KB

9. Potrditev Cenika najema in koriščenja športne dvorane Občine Hrpelje – Kozina v sezoni 2013/2014.

pdf9.cenik_najema_in_koriscenja_sportne_dvorane_OHK_v_sezoni_2013-2014.pdf120.95 KB

10. Seznanitev članov OS o gradnji odprtih širokopasovnih omrežij. 

pdf10.odziv_na_neresnicne_trditve-gradnja_sirokop.omrezja.pdf2.12 MB

11. Poročilo o varnostnih razmerah na območju Policijske postaje Kozina v letu 2012. – seznanitev.

pdf11.porocilo_o_varnostnih_razmerah_PP_Kozina.pdf2.79 MB

12. Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude. 

Župan

Zvonko Benčič Midre

 
 

Napovednik:

Knjižnica Kozina vabi

Preberi več
 
Koledar prireditev v Občini Hrpelje - Kozina v 2015
Preberi več
 
Koledar prireditev Turistične zveze Kras Brkini Notranjska

Koledar mesec MAJ 2015

 
Pasica
Pasica
Pozor! Nahajate se na arhivski spletno strani Občine Hrpelje-Kozina. Objavljeni podatki morda niso več aktualni.