Začetek Občinski svet Seje občinskega sveta 16. redna seja občinskega sveta

Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14
6240 Kozina

Tel. (05) 680 01 50
Fax. (05) 680 01 80
E-mail:
obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Uradne ure:
pon. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 15.00
tor. 7.30 - 11.00
sre. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 16.00
pet. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 13.00

V ČETRTKIH NI URADNIH UR.

Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
16. redna seja občinskega sveta

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Ur. l. RS, št. 29/2011, 76/2012)  in 20. člena Poslovnika Občinskega sveta (Ur. l. RS, št. 18/2012) Župan sklicuje  16. redno sejo občinskega sveta Občine Hrpelje - Kozina v mandatnem obdobju 2010 - 2014, ki bo  v  ČETRTEK,  27. 06.  2013  ob 17.00  uri v sejni sobi Občine Hrpelje - Kozina.

Za sejo predlagan naslednji DNEVNI  RED: 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti.

2. Pregled zapisnika in potrditev sklepov 15. redne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina, dne 23. 05. 2013.

 pdf2_zapisnik_15.redne_seje.pdf5.09 MB

3. Določitev in potrditev dnevnega reda.

4. Predlog sklepa: Podelitev stavbne pravice za potrebe vetrnega polja.

pdf4_Stavbna_vetrno_polje1.pdf197.6 KB

pdf4_vetrno_polje.pdf5.12 MB 

5. Kadrovske zadeve:    

5.1.)  Predlog sklepa o imenovanju člana sveta zavoda Zdravstvenega doma Sežana.

pdf5_dopis_ZD_Sezana_o_imenovanju_clana_v_svet_zavoda.pdf38.77 KB

pdf5_predlog_sklepa_o_imenovanju_clana_v_svet_zavoda_ZD_Sezana-Dopis_014-6-2013-2.pdf153.64 KB 

6. Sprejem sklepa o začasnih izpisih v poletnih mesecih, odsotnost otroka zaradi bolezni in določitvi poslovnega časa vrtca.

pdf6_Obrazlozitev_in_predlog_sklepa_o_uveljavljanju_rezervacij-junij_2013.pdf345.01 KB

pdf6_Predlog_vrtca-uveljavljanje_rezervacij_junij_2013.pdf284.9 KB 

7. Dopolnitev plana nadzora Nadzornega odbora Občine Hrpelje – Kozina za leto 2013 – seznanitev.

pdf7_dopolnitev_plana_nadzora_NO.pdf192.37 KB

8. Dokončno poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna Občine Hrpelje – Kozina za leto 2012 – seznanitev.

pdf8_dokoncno_porocilo_NO.pdf1.45 MB

9. Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude. 

 
 

Napovednik:

Knjižnica Kozina vabi

Preberi več
 
Koledar prireditev v Občini Hrpelje - Kozina v 2015
Preberi več
 
Koledar prireditev Turistične zveze Kras Brkini Notranjska

Koledar mesec MAJ 2015

 
Pasica
Pasica
Pozor! Nahajate se na arhivski spletno strani Občine Hrpelje-Kozina. Objavljeni podatki morda niso več aktualni.