Začetek Javni razpisi, naročila in objave Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe
Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe
Ponedeljek, 03 Junij 2013

Številka: 478-18/2013-2
Datum: 3.6.2013

Na podlagi četrtega odstavka 56. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) Občina Hrpelje-Kozina  dne 3.6.2013 objavlja naslednjo

 

NAMERO O USTANOVITVI STAVBNE PRAVICE

 

Občina Hrpelje-Kozina namerava z neposredno pogodbo ustanoviti stavbno pravico na nepremičnini s parc. št. 2723, 2724, 2725, 2729, vse k.o. 2560 Hrpelje za namen izgradnje vetrnih turbin oz. naprav za proizvodnjo električne energije kot tudi za izgradnjo vse potrebne tehnične in komunalne infrastrukture ter pomožnih objektov. Stavbna pravica je ustanovljena za obdobje 30-ih let.
Morebitni interesenti za pridobitev stavbne pravice na zgoraj navedeni nepremičnin lahko svoj interes izrazijo s pisno vlogo, ki jo podajo na naslov Občina Hrpelje-Kozina, Reška cesta 14, 6240 Kozina , do vključno dne 19.6.2013.
V skladu s četrtim odstavkom 31. člena ZSPDSLS se bo ustanovitev stavbne pravice na zadevni nepremičnini izvedla z neposredno pogodbo. V primeru, da bo za sklenitev zadevnega pravnega posla izkazalo interes več ponudnikov, bo občina pred sklenitvijo pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice, izvedla postopek pogajanj z zainteresiranimi osebami. 


OBČINA HRPELJE-KOZINA

Župan 
Zvonko Benčič Midre

 
 

Napovednik:

Knjižnica Kozina vabi

Preberi več
 
Koledar prireditev v Občini Hrpelje - Kozina v 2015
Preberi več
 
Koledar prireditev Turistične zveze Kras Brkini Notranjska

Koledar mesec MAJ 2015

 
Pasica
Pasica
Pozor! Nahajate se na arhivski spletno strani Občine Hrpelje-Kozina. Objavljeni podatki morda niso več aktualni.