Začetek Občinski svet Seje občinskega sveta 14. redna seja občinskega sveta

Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14
6240 Kozina

Tel. (05) 680 01 50
Fax. (05) 680 01 80
E-mail:
obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Uradne ure:
pon. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 15.00
tor. 7.30 - 11.00
sre. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 16.00
pet. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 13.00

V ČETRTKIH NI URADNIH UR.

Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
14. redna seja občinskega sveta

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Ur. l. RS, št. 29/2011, 76/2012)  in 20. člena Poslovnika Občinskega sveta (Ur. l. RS, št. 18/2012) župan sklicuje  14. redno sejo občinskega sveta Občine Hrpelje - Kozina v mandatnem obdobju 2010 - 2014, ki bo  v  ČETRTEK,  21. 02. 2013  ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Hrpelje - Kozina.

 

Za sejo predlagani naslednji DNEVNI  RED:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti.

2. Pregled zapisnika in potrditev sklepov 13. redne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina, dne 20. 12. 2012.

pdfzapisnik.pdf

3. Določitev in potrditev dnevnega reda.

4. Sprejem proračuna Občine Hrpelje – Kozina za leto 2013 in  Odloka o proračunu Občine Hrpelje – Kozina za leto 2013.

pdfUvodna pojasnila.pdf

pdfOdlok 2013.pdf

pdfObrazlozitve.pdf 

5. Sprejem proračuna Občine Hrpelje -  Kozina za leto 2014 in  Odloka o proračunu Občine Hrpelje – Kozina za leto 2014.

pdfodlok 2014.pdf

pdfobrazlozitve.pdf

6. Kadrovske zadeve:

- Predlog sklepa: Soglasje k imenovanju direktorja Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana.

pdfZGRS.pdf

- Predlog sklepa o imenovanju članov  sveta vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dragomirja Benčiča – Brkina Hrpelje.

pdfimenovanje_clanov_sveta.pdf

7. Predlog  Odloka o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Hrpelje – Kozina – druga obravnava.

pdfodlok.pdf

8. Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika za sofinanciranje dejavnosti društev na področju turizma v Občini Hrpelje – Kozina.

pdfPravilnik_turizem.pdf

9. Predlog sklepa o določitvi cene programa razvojnega oddelka Vrtca Sežana.

pdfcene_razvojnega_oddelka_Vrtca_Sezana.pdf

10. Letni program kulture v Občini Hrpelje – Kozina za leto 2013.

pdfletni_program_kulture_2013.pdf

11. Letni program športa v Občini Hrpelje – Kozina za leto 2013.

pdfletni_p_s_2013.pdf

12. Letni program športa v Občini Hrpelje – Kozina za leto 2014.

pdfletni_p_s_2014.pdf

13. Plan nadzora Nadzornega odbora Občine Hrpelje – Kozina za leto 2013 – seznanitev.

pdfplan.pdf

14. Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude.

 
 

Napovednik:

Knjižnica Kozina vabi

Preberi več
 
Koledar prireditev v Občini Hrpelje - Kozina v 2015
Preberi več
 
Koledar prireditev Turistične zveze Kras Brkini Notranjska

Koledar mesec MAJ 2015

 
Pasica
Pasica
Pozor! Nahajate se na arhivski spletno strani Občine Hrpelje-Kozina. Objavljeni podatki morda niso več aktualni.