Začetek Občinski svet Seje občinskega sveta 13. redna seja občinskega sveta

Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14
6240 Kozina

Tel. (05) 680 01 50
Fax. (05) 680 01 80
E-mail:
obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Uradne ure:
pon. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 15.00
tor. 7.30 - 11.00
sre. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 16.00
pet. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 13.00

V ČETRTKIH NI URADNIH UR.

Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
13. redna seja občinskega sveta

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Ur. l. RS, št. 29/2011, 76/2012)  in 20. člena Poslovnika Občinskega sveta (Ur. l. RS, št. 18/2012) župan sklicuje  13. redno sejo občinskega sveta Občine Hrpelje - Kozina v mandatnem obdobju 2010 - 2014, ki bo  v  ČETRTEK,  20. 12. 2012  ob 16.00  uri v sejni sobi Občine Hrpelje - Kozina.

 

Za sejo predlagani naslednji DNEVNI  RED: 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti.

2. Pregled zapisnika in potrditev sklepov 12. redne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina, dne 27. 9. 2012.

pdfZAPISNIK_12.redne_seje_OS,27. 9. 2012.pdf346.12 KB

3. Določitev in potrditev dnevnega reda.

4. Osnutek Odloka o proračunu Občine Hrpelje – Kozina za leto 2013 – predstavitev in splošna razprava.

pdfOsnutek_Odloka_o_proracunu_Obcine_Hrpelje-Kozina_za_leto_2013.pdf7.54 MB

pdfplan_investicij_KS_Artvize.pdf7 MB

pdfplan_investicij_KS_Brezovica.pdf1.84 MB

pdfplan_investicij_KS_Hrpelje.pdf4.94 MB

pdfplan_investicij_KS_Klanec.pdf7.99 MB

pdfplan_investicij_KS_Krvavi_Potok.pdf2.13 MB

pdfplan_investicij_KS_Materija.pdf3.38 MB

pdfplan_investicij_KS_Presnica.pdf5.62 MB

pdfplan_investicij_KS_Rodik.pdf5.17 MB

pdfplan_investicij_KS_Tatre.pdf3.05 MB

pdfplan_investicij_KS_Vrhpolje.pdf4.5 MB 

5. Osnutek Odloka o proračunu Občine Hrpelje – Kozina za leto 2014 – predstavitev in splošna razprava.

pdfOsnutek_Odloka_o_proracunu_Obcine_Hrpelje-Kozina_za_leto_2014.pdf6.56 MB

6. Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leti 2013 in 2014.

pdfNUSZ_za_leto_2013_in_2014.pdf370.47 KB

7. Predlog letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Hrpelje – Kozina za leti 2013 in 2014. 

pdfLETNI_NACRT_RAVNANJA_2013_dop2.pdf3.43 MB

8. Kadrovske zadeve:    

- Predlog sklepa o podaji pozitivnega mnenja k imenovanju direktorja javnega zavoda Kosovelova knjižnica Sežana.

pdfmnenje_o_direktorici_knjiznice.pdf207.82 KB

9. Predlog Odloka o koncesiji za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb »zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov« in«vzdrževanja ulic in površin za pešce« v Občini Hrpelje – Kozina – druga obravnava.

pdfOdlok_o_koncesiji_smeti-delovno_gradivo-druga_obravnava.pdf371.71 KB

pdfODLOK_o_koncesiji_smeti-vzdrzevanje_28.11.2012-CISTOPIS.pdf269.58 KB

pdfpredlog_sklepa-odlok_o_koncesiji_smeti.pdf92.63 KB 

10. Predlog  Odloka o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Hrpelje – Kozina – prva obravnava.

pdfodlok_o_ustanovitvi_Sveta_za_preventivo_in_vzgojo_v_CP_OHK-zadnja_verzija.pdf162.96 KB

11. Dokončno poročilo Nadzornega odbora Občine Hrpelje – Kozina o nadzoru Javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju športa v javnem interesu v Občini Hrpelje – Kozina v letu 2012- seznanitev.

pdfdokoncno_porocilo_NO_o_nadz.Javnega_razpisa_za_sofin.programov_na_podrocju_sporta.pdf1.6 MB

12. Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude. 

 
 

Napovednik:

Knjižnica Kozina vabi

Preberi več
 
Koledar prireditev v Občini Hrpelje - Kozina v 2015
Preberi več
 
Koledar prireditev Turistične zveze Kras Brkini Notranjska

Koledar mesec MAJ 2015

 
Pasica
Pasica
Pozor! Nahajate se na arhivski spletno strani Občine Hrpelje-Kozina. Objavljeni podatki morda niso več aktualni.