Začetek Občinski svet Seje občinskega sveta 12. redna seja občinskega sveta

Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14
6240 Kozina

Tel. (05) 680 01 50
Fax. (05) 680 01 80
E-mail:
obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Uradne ure:
pon. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 15.00
tor. 7.30 - 11.00
sre. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 16.00
pet. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 13.00

V ČETRTKIH NI URADNIH UR.

Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
12. redna seja občinskega sveta

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Ur. l. RS, št. 29/2011)  in 20. člena Poslovnika Občinskega sveta (Ur. l. RS, št. 18/2012) sklicujem  12. redno sejo občinskega sveta Občine Hrpelje - Kozina v mandatnem obdobju 2010 - 2014, ki bo  v  ČETRTEK, dne 27. 09. 2012  ob 17.00  uri v prostorih NOVEGA DOMA KRAJEVNE SKUPNOSTI KLANEC pri Kozini 

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI  RED: 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti.

2. Pregled zapisnika in potrditev sklepov 11. redne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina, dne 20. 6. 2012.

pdfKONCNI_ zapisnik_11._redne_seje.pdf361.46 KB

3. Določitev in potrditev dnevnega reda.

4. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Hrpelje – Kozina za leto 2012.

 pdfPredlog_Odloka_o_rebalansu_proracuna_OHK_za_leto_2012.pdf3.66 MB

5. Pooblastilo županu glede poravnave v zadevi Ecoporto Koper, d.o.o..

pdfPooblastilo_zupanu_glede_poravnave_v_zadevi_Ecoporto_Koper.pdf244.82 KB

6. Predlog Odloka  o koncesiji za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb »ravnanja s komunalnimi odpadki« in »vzdrževanje ulic in površin za pešce« v Občini Hrpelje – Kozina – 1. obravnava.

pdfPredlog_odloka_o_koncesiji_za_opravlj.lok.gospod.jav.sl.zbiranja_in_prev.kom.odp.in_vzdrzev.ulic_in_povrsin_za_pesce- I.obr.pdf368.89 KB

7. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Občine Hrpelje – Kozina – skrajšani postopek.

pdfSpremembe_in_dopolnitve_Statuta_OHK.pdf307.16 KB

8. Predlog sklepa:  

- o določitvi kandidata za člana Državnega sveta,  

- o izvolitvi predstavnika v volilno telo.

pdfpredlog_sklepa_o_dolocitvi_kandidata_za_clana_DS_in_o_izvolitvi_predstavnika_v_volilno_telo-elektorja).pdf172.53 KB

9. Poročilo o varnostnih razmerah na območju Policijske postaje Kozina za leto 2011.

pdfPorocilo_o_varnostnih_razmerah_na_obmocju_Policijske_postaje_Kozina_v_letu_2011.pdf2.66 MB

10. Informacija o izvrševanju proračuna Občine Hrpelje – Kozina v prvem polletju  2012.

pdfinformacija_o_izvrsevanju_proracuna_OHK_v_prvem_polletju_2012.pdf2.36 MB

11. Poročilo Centra za socialno delo Sežana za Občino Hrpelje – Kozina v letu 2011.

pdfPorocilo_Centra_za_soc.delo_Sezana_za_OHK_v_letu_2011.pdf3.83 MB

12. Informacija o opravljenem nadzoru športne dvorane (Osnovna šola DBB Hrpelje) .

 pdfPorocilo_o_opravljenem_nadzoru_sportne_dvorane.pdf1005.99 KB

13. Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude. 

 

ŽUPAN

 
 

Napovednik:

Knjižnica Kozina vabi

Preberi več
 
Koledar prireditev v Občini Hrpelje - Kozina v 2015
Preberi več
 
Koledar prireditev Turistične zveze Kras Brkini Notranjska

Koledar mesec MAJ 2015

 
Pasica
Pasica
Pozor! Nahajate se na arhivski spletno strani Občine Hrpelje-Kozina. Objavljeni podatki morda niso več aktualni.