Začetek Občinski svet Seje občinskega sveta 11. redna seja občinskega sveta

Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14
6240 Kozina

Tel. (05) 680 01 50
Fax. (05) 680 01 80
E-mail:
obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Uradne ure:
pon. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 15.00
tor. 7.30 - 11.00
sre. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 16.00
pet. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 13.00

V ČETRTKIH NI URADNIH UR.

Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
11. redna seja občinskega sveta

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Ur.l.RS, št. 29/2011) in 20. člena Poslovnika Občinskega sveta (Ur. l. RS, št. 4/00) sklicujem 10. redno sejo občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina v mandatnem obdobju 2010 - 2014, ki bo v SREDO dne 20. 06. 2012 ob 17.00 uri v sejni sobi občine Hrpelje-Kozina.

 

DNEVNI RED:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti.

2. Pregled zapisnika in potrditev sklepov 10. redne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina, dne 23. 04. 2012. pdfZAPISNIK.pdf

3. Določitev in potrditev dnevnega reda.

4. Predlog sklepa o potrditvi Predinvesticijske zasnove investicijskega projekta oziroma operacije »Oskrba s pitno vodo obale in Krasa« . pdfVODA_PIZ.pdf pdfVoda_obala.pdf

5. Predlog sklepa o izdaji soglasja k določitvi števila in vrsti oddelkov ter izdaji soglasja k sistemizaciji delovnih mest v javnem vzgojno – izobraževalnem zavodu Vrtec Sežana v šolskem letu 2012/2013. pdfVRTEC.pdf

6. Predlog spremembe kriterijev in postopkov za sprejem otrok v enote Vrtca Sežana na območju Občine Hrpelje – Kozina.pdfVrtec_kriteriji.pdf

7. Kadrovske zadeve:

            a) predlog imenovanja člana sveta Zavoda Kosovelova knjižnica Sežana.pdfSvet_knjiznice.pdf

8. Predlog odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora v Občini Hrpelje- Kozina – 2. obravnava.pdf8_zacasni_ukrepi.pdf pdfAMANDMA.pdf

9. Predlog Odloka  o koncesiji za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb »ravnanja s komunalnimi odpadki« in »vzdrževanje ulic in površin za pešce« v Občini Hrpelje – Kozina – 1. obravnava pdfODLOK_ULICE.pdf

10. Letni program športa v Občini Hrpelje – Kozina za leto 2012 – popravek. pdfSPORT_program.pdf

11. Predlog sklepa o potrditvi cenika najema in koriščenja športne dvorane Občine Hrpelje – Kozina v sezoni 2012/2013. pdfNAJEM_DVORANA.pdf

12. Predlog sklepa o:

            - seznanitvi z Letnim poročilom koncesionarja KSP, d.d. Sežana o izvajanju gospodarske javne službe »Urejanja in vzdrževanja pokopališč« v Občini Hrpelje – Kozina za leto 2011, pdfLetno_POKOPALISCA.pdf

- potrditvi cen vzdrževanja grobnih prostorov.

13. Predlog sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom koncesionarja KSP, d.d. Sežana o poslovanju in izvajanju gospodarskih javnih služb »Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov« v Občini Hrpelje – Kozina za leto 2011. pdfLetno_ODPADKI.pdf

14. Občinski program varnosti.

15. Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude. 

Gradivo je priloženo in bo objavljeno na spletni strani Občine Hrpelje – Kozina.   

Župan Zvonko Benčič Midre

 
 

Napovednik:

Knjižnica Kozina vabi

Preberi več
 
Koledar prireditev v Občini Hrpelje - Kozina v 2015
Preberi več
 
Koledar prireditev Turistične zveze Kras Brkini Notranjska

Koledar mesec MAJ 2015

 
Pasica
Pasica
Pozor! Nahajate se na arhivski spletno strani Občine Hrpelje-Kozina. Objavljeni podatki morda niso več aktualni.