Začetek Javni razpisi, naročila in objave Arhiv Razpis za sofinanciranje programov za ohranjanje narodne zavesti

Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14
6240 Kozina

Tel. (05) 680 01 50
Fax. (05) 680 01 80
E-mail:
obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Uradne ure:
pon. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 15.00
tor. 7.30 - 11.00
sre. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 16.00
pet. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 13.00

V ČETRTKIH NI URADNIH UR.

Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Razpis za sofinanciranje programov za ohranjanje narodne zavesti
Torek, 24 April 2012

Rok za prijavo: 4.5.2012

docRazpisna dokumentacija za ohranjane narodne zavesti.doc

Občina Hrpelje- Kozina na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/2007) in na podlagi določil Odloka o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2012 (Ur. list RS, štev. 29/2011) objavlja

 

JAVNI RAZPIS

 

ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV ZA OHRANJANJE NARODNE ZAVESTI

 

1.   SOFINANCER: Občina Hrpelje- Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina.

2.   PREDMET RAZPISA: Občina Hrpelje- Kozina razpisuje finančna sredstva iz proračuna Občine Hrpelje- Kozina za leto 2012, postavka  »Društva za ohranjanje narodne zavesti«

 

3.   PRAVNA PODLAGA: Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/2007) in Odlok o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2012 (Ur. list RS, štev. 29/2011)

4.   UPRAVIČENCI ZA DODELITEV SREDSTEV:

Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija, ki jo imenuje župan, za področje, ki je predmet razpisa.

6.   VIŠINA razpisanih sredstev znaša 2.000,00 EUR.

7.   ROK za predložitev prijav 

Vloge s predpisano dokumentacijo morajo kandidati poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov prejemnika: Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina.

Vloge morajo biti oddane do petka, 04.05.2012 do 12.00 ure.

 

8.   POPOLNE VLOGE z vsemi zahtevanimi prilogami pošljejo prijavitelji na naslov: OBČINA HRPELJE- KOZINA, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina. Na ovojnici mora biti na vidnem mestu napis »NE ODPIRAJ, VLOGA ZA JAVNI RAZPIS - Društva za ohranjanje narodne zavesti«. Na hrbtni strani mora biti označen pošiljatelj.

9.   O IZBORU IN VIŠINI SREDSTEV, dobljenih na tem razpisu, bodo vlagatelji obveščeni najkasneje v 30 dneh po sprejeti odločitvi na seji komisije. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe.

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji dvignejo vsak delavnik v sprejemni pisarni Občine Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14,6240 Kozina  ali na internetni strani Občine Hrpelje – Kozina.

Saša Likavec Svetelšek, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Vloge oziroma prijave na razpis morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

-      v celoti izpolnjen prijavni obrazec,

-      fotokopijo odločbe o vpisu v register društev,  (društvom, ki so bila sofinancirana v letu 2011, tega letos ni potrebno oddati),

-      kratko vsebinsko poročilo (opis dosedanjega dela in izvedenih aktivnost)

Hrpelje, 18.04.2012

Številka: 410-50/2012-1

               ŽUPAN 

                                                                              Zvonko Benčič  Midre

 

 
 

Napovednik:

Knjižnica Kozina vabi

Preberi več
 
Koledar prireditev v Občini Hrpelje - Kozina v 2015
Preberi več
 
Koledar prireditev Turistične zveze Kras Brkini Notranjska

Koledar mesec MAJ 2015

 
Pasica
Pasica
Pozor! Nahajate se na arhivski spletno strani Občine Hrpelje-Kozina. Objavljeni podatki morda niso več aktualni.