Začetek Občinski svet Seje občinskega sveta 10. redna seja občinskega sveta

Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14
6240 Kozina

Tel. (05) 680 01 50
Fax. (05) 680 01 80
E-mail:
obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Uradne ure:
pon. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 15.00
tor. 7.30 - 11.00
sre. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 16.00
pet. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 13.00

V ČETRTKIH NI URADNIH UR.

Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
10. redna seja občinskega sveta

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Ur.l.RS, št. 29/2011) in 20. člena Poslovnika Občinskega sveta (Ur. l. RS, št. 4/00) sklicujem 10. redno sejo občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina v mandatnem obdobju 2010 - 2014, ki bo v PONEDELJEK dne 23. 04. 2012 ob 17.00 uri v sejni sobi občine Hrpelje-Kozina.

 

 DNEVNI RED:

1. Pregled zapisnika in potrditev sklepov 9. redne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina, dne 16. 02. 2012. pdfzapisnik 9. redne seje.pdf
2. Kadrovske zadeve:
 a) imenovanje dveh članov v Odbor za turizem,
 b) imenovanje dveh članov v Odbor za mladino,
 c) razrešitev dosedanjega in imenovanje novega člana Sveta Zavoda Vrtec Sežana.
3. Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Hrpelje – Kozina za leto 2011- skrajšani postopek. pdfZaključni račun - realizacija 2011.pdf pdfBilanca.pdf pdfOdlok.pdf
4. Predlog Kriterijev in postopkov za sprejem otrok v Vrtec Sežana. pdfKriteriji.pdf
5. Predlog druge dopolnitve letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine za leto 2012 . pdfDruga_dopolnitev_2012_neprenicnine.pdf
6. Predlog Cenika in oglasnega prostora v občinskem glasilu Občine Hrpelje – Kozina.pdfPredlog in obrazložitev.pdf pdfCenik.pdf
7. Predlog Letnega programa kulture v Občini Hrpelje – Kozina za leto 2012. pdfLETNI_P_KULTURE.pdf
8. Predlog Letnega programa športa v Občini Hrpelje – Kozina za leto 2012. pdfLETNI_P_SPORT.pdf
9. Predlog Pravilnika o uporabi športne dvorane Občine Hrpelje – Kozina. pdfPravilnik_dvorana.pdf
10. Dokončno poročilo Nadzornega odbora Občine Hrpelje – Kozina o nadzoru finančnega poslovanja Krajevne skupnosti Materija za leto 2011 – seznanitev. pdfPoročilo nadzor.pdf 
11. Dokončno poročilo Nadzornega odbora Občine Hrpelje – Kozina o nadzoru ureditve kolesarskih in rekreacijskih poti (ter cestnega omrežja v OHK) – seznanitev. pdfPoročilo nadzor.pdf
12. Razno:
- izgradnja prečrpališča v Hrpeljah – informacija;
- rebalans proračuna Občine Hrpelje – Kozina za leto 2012 - informacija.
13. Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude.pdfOdgovori na vprašanja iz prejšnje seje.pdf

Župan

Zvonko Benčič Midre

 

 

 
 

Napovednik:

Knjižnica Kozina vabi

Preberi več
 
Koledar prireditev v Občini Hrpelje - Kozina v 2015
Preberi več
 
Koledar prireditev Turistične zveze Kras Brkini Notranjska

Koledar mesec MAJ 2015

 
Pasica
Pasica
Pozor! Nahajate se na arhivski spletno strani Občine Hrpelje-Kozina. Objavljeni podatki morda niso več aktualni.