Začetek Občinski svet Seje občinskega sveta 9. redna seja občinskega sveta

Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14
6240 Kozina

Tel. (05) 680 01 50
Fax. (05) 680 01 80
E-mail:
obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Uradne ure:
pon. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 15.00
tor. 7.30 - 11.00
sre. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 16.00
pet. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 13.00

V ČETRTKIH NI URADNIH UR.

Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
9. redna seja občinskega sveta

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Ur.l.RS, št. 29/2011)  in 20. člena Poslovnika Občinskega sveta (Ur. l. RS, št. 4/00) sklicujem  9. redno sejo občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina v mandatnem obdobju 2010 - 2014, ki bo  v  ČETRTEK, dne  16. 02. 2012 ob 17.00  uri v sejni sobi občine Hrpelje-Kozina.

 

Dnevni red:

1. Pregled zapisnika in potrditev sklepov 8. redne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina, dne 22. 12. 2011.

ZAPISNIK 8. redne seje.pdf

2. Predlog  Poslovnika Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina – druga obravnava.
Poslovnik 2. obravnava.pdf

3. Predlog Odloka o imenovanju ulice v naselju Hrpelje – druga obravnava.

Odloko imenivanju ulic.pdf
4. Predlog  Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora – druga obravnava.

odlok o zacasnih ukrepih za zavarovanje prostora.pdf
5. Predlog obvezne razlage Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih v Občini Hrpelje-Kozina – druga obravnava.

Predlog obvezne razlage.pdf
6. Predlog Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta Južnoprimorske regije – prva obravnava.

Odlok o ustanovitvi razvojnega sveta.pdf
7. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana – prva obravnava.

Sklep.pdf Odlok ZGRS.pdf
8. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kosovelova knjižnica Sežana – prva obravnava.

Odlok Kosovelova Knjižnica.pdf
9. Predlog Odloka o razglasitvi domačije Ostrovica 11 za kulturni spomenik lokalnega pomena – druga obravnava.

Odlok o razgalasitvi domačije...pdf
10. Pravilnik o spremembah Pravilnika o tekmovanju Moja občina - lepa in urejena.

Pravilnik.pdf
11. Pravilnik o uporabi poslovnih prostorov Občine Hrpelje – Kozina.

Pravilnik o uporabi prostorov.pdf
12. Predlog sklepa o zvišanju vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo poslovnih prostorov Občine Hrpelje – Kozina.

Zvišanje vrednosti točke.pdf
13. Predlog sklepa o cenah komunalnih storitev:
-    odvajanje in čiščenje odpadnih voda Nove cene.pdf
-    omrežnina za vodooskrbo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Obrazložitev.pdf
14. Predlog sklepa o spremembi cene ravnanja z odpadki zaradi uvedbe cene obdelave komunalnih odpadkov,  povišanja cene javne infrastrukture ter cene finančnega jamstva za zaprtje odlagališča. Nove cene KSP.pdf
15. Dokončno poročilo Nadzornega odbora Občine Hrpelje – Kozina o nadzoru študentskega dela v Občini Hrpelje – Kozina – seznanitev.

Nadzor Študentsko delo.pdf
16. Dokončno poročilo Nadzornega odbora Občine Hrpelje – Kozina o nadzoru finančnega poslovanja v Krajevni skupnosti Vrhpolje – seznanitev.

Nadzor KS Vrhpolje.pdf
17. Dokončno poročilo Nadzornega odbora Občine Hrpelje – Kozina o nadzoru vračila sredstev za vlaganja v telekomunikacijsko omrežje v občinski upravi Občine Hrpelje – Kozina  – seznanitev.

Nadzor vračilo vlaganj v TK omrežje.pdf
18. Letni plan nadzora Nadzornega odbora Občine Hrpelje – Kozina v letu 2012 – seznanitev.

Plan nadzora 2012.pdf
19. Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude.

Odgovori na vprašanja liste Pretresi.pdf

Župan

Zvonko Benčič Midre

 

 
 

Napovednik:

Knjižnica Kozina vabi

Preberi več
 
Koledar prireditev v Občini Hrpelje - Kozina v 2015
Preberi več
 
Koledar prireditev Turistične zveze Kras Brkini Notranjska

Koledar mesec MAJ 2015

 
Pasica
Pasica
Pozor! Nahajate se na arhivski spletno strani Občine Hrpelje-Kozina. Objavljeni podatki morda niso več aktualni.