Začetek Občinski svet Seje občinskega sveta 8. redna seja občinskega sveta

Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14
6240 Kozina

Tel. (05) 680 01 50
Fax. (05) 680 01 80
E-mail:
obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Uradne ure:
pon. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 15.00
tor. 7.30 - 11.00
sre. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 16.00
pet. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 13.00

V ČETRTKIH NI URADNIH UR.

Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
8. redna seja občinskega sveta

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Ur.l.RS, št. 29/2011)  in 20. člena Poslovnika Občinskega sveta (Ur. l. RS, št. 4/00) sklicujem  8. redno sejo občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina v mandatnem obdobju 2010 - 2014, ki bo  v  ČETRTEK, dne  22. 12. 2011 ob 16.00  uri v sejni sobi občine Hrpelje-Kozina.

 

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina, z dne 6. 10. 2011.

 Zapisnik 7. redne seje.pdf
2. Pregled zapisnika in potrditev sklepov 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina, dne 16. 11.  2011.

 Zapisnik 1. izredne seje.pdf
3. Kadrovske zadeve:
1.) Predlog sklepa o imenovanju predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste.
2.) Predlog sklepa o imenovanju članov sveta Javnega zavoda Vrtec Sežana.
3.) Predlog sklepa o imenovanju predstavnika Občine Hrpelje – Kozina v Svet ORA Krasa in Brkinov.
4.) Predlog sklepa o imenovanju članov Sveta Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Sežana.

 Pritožbe policisti.pdf  Svet zavoda ORA.pdf  Svet JSKD.pdf  Svet Vrtec.pdf
4. Predlog  Poslovnika Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina – prva obravnava.

 Predlog poslovnika.pdf  POSLOVNIK Obrazložitve.pdf  Poslovnik sklep.pdf
5. Predlog sklepa o preklicu sklepa o dodatnih subvencijah k plačilom staršev za programe vrtcev v Občini Hrpelje – Kozina.

 Dodatna plačila Vrtec.pdf
6. Predlog Odloka o razglasitvi domačije Ostrovica 11 za kulturni spomenik lokalnega pomena – skrajšani postopek.

 Predlog odloka.pdf
7. Predlog Odloka o imenovanju ulice v naselju Hrpelje – skrajšani postopek.

 Odlok o imenovanju ulic.pdf
8. Predlog  Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora – skrajšani postopek.

 Odlok o zavarovanju prostora.pdf
9. Predlog obvezne razlage Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih v Občini Hrpelje-Kozina

 Predlog obvezne razlage PUP.pdf
10. Predlog sklepa o izdaji soglasja k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Javnega zavoda »Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana«.  Predlog sklepa.pdf
11. Predlog sklepa za priznanje lastninske pravice na zemljiških parcelah št. 2563/1, 2653/2, 2563/3, k.o. Rodik.

 Predlog sklepa o priznanju lastninske pravice.pdf
12. Predlog sklepa o dopolnitvi načrtov ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Hrpelje – Kozina za leto 2012.

 Prva dopolnitev nacrta 2012.pdf

13. Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude. 

Župan

Zvonko Benčič Midre

 

 
 

Napovednik:

Knjižnica Kozina vabi

Preberi več
 
Koledar prireditev v Občini Hrpelje - Kozina v 2015
Preberi več
 
Koledar prireditev Turistične zveze Kras Brkini Notranjska

Koledar mesec MAJ 2015

 
Pasica
Pasica
Pozor! Nahajate se na arhivski spletno strani Občine Hrpelje-Kozina. Objavljeni podatki morda niso več aktualni.