Začetek Občinski svet Seje občinskega sveta 7. redna seja občinskega sveta

Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14
6240 Kozina

Tel. (05) 680 01 50
Fax. (05) 680 01 80
E-mail:
obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Uradne ure:
pon. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 15.00
tor. 7.30 - 11.00
sre. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 16.00
pet. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 13.00

V ČETRTKIH NI URADNIH UR.

Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
7. redna seja občinskega sveta

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Ur.l.RS, št. 29/2011)  in 20. člena Poslovnika Občinskega sveta (Ur. l. RS, št. 4/00) sklicujem  6. redno sejo občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina v mandatnem obdobju 2010 - 2014, ki bo  v  ČETRTEK, dne  06. 10. 2011 ob 17.00  uri v sejni sobi občine Hrpelje-Kozina.

 

Dnevni red:

 

1. Pregled zapisnika in potrditev sklepov 6. redne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje

- Kozina, dne 02. 06. 2011.  ZAPISNIK_6._REDNE_SEJE_OS.pdf

2. Pregled zapisnika in potrditev sklepov 1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje - Kozina, dne 15. 06. 2011.  zapisnik_1._dopisne_seje.pdf

3. Pregled zapisnika in potrditev sklepov 2. dopisne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje - Kozina, dne 24. 06. 2011. zapisnik_2._dopisne_seje_28.6.2011.pdf

4. Informacija o izvrševanju proračuna Občine Hrpelje - Kozina v prvem polletju 2011.  Informacija_o_izvrevanju_prorauna_OHK_v_prvem_polletju_2011.pdf  REALIZ-1-6PRIH.pdf  REALIZ-1-6ODH.pdf  

5. Predlog sklepa o sprejemu druge dopolnitve letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Hrpelje - Kozina za leto 2011.  Predlog_sklepa_o_sprejemu_druge_dopolnitve_let._narta_2011.pdf

6. Predlog sklepa za priznanje lastninske pravice na zemljiški parceli št. 31/1, k.o. Tatre.  predlog_sklepa_o_priznanju_lastninske_pravice_na_zemlj.p.st.31-1k.o._Tatre.pdf

7. Predlog sklepa o dodatni subvenciji k plačilom staršev za programe vrtcev v Občini Hrpelje - Kozina.  predlog_sklepa_o_dodatnih_subvencijah_-_vrtec.pdf

8. Predlog sklepa o izdaji soglasja k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Javnega zavoda Kosovelova knjižnica Sežana.  predlog_sklepa_o_izd.soglasja_k_razporeditvi_preseka_prih.nad_odh._iz_leta_2010-_OS_-_Kosovelova_knji.Seana.pdf

9. Predlog sklepa o izdaji soglasja k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Zdravstveni dom Sežana.  soglasje__k_razporeditvi_preseka_prihodkov_nad_odhodki_-2010-Zdravstveni_dom_Seana.pdf

10. Predlog Odloka o merilih in postopku za določitev nevzdrževanih objektov in za izvedbo vzdrževalnih del na objektih v Občini Hrpelje - Kozina - druga obravnava.  Odlok_o_mer.in_post.za_dol.nevzdrevanih_objektov_-_II._obravnava.pdf

11. Vprašanja, pobude in odgovori.

 

Župan

Zvonko Benčič Midre

 

 
 

Napovednik:

Knjižnica Kozina vabi

Preberi več
 
Koledar prireditev v Občini Hrpelje - Kozina v 2015
Preberi več
 
Koledar prireditev Turistične zveze Kras Brkini Notranjska

Koledar mesec MAJ 2015

 
Pasica
Pasica
Pozor! Nahajate se na arhivski spletno strani Občine Hrpelje-Kozina. Objavljeni podatki morda niso več aktualni.