Začetek Javni razpisi, naročila in objave Arhiv Objava za prosto delovno mesto administrator V

Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14
6240 Kozina

Tel. (05) 680 01 50
Fax. (05) 680 01 80
E-mail:
obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Uradne ure:
pon. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 15.00
tor. 7.30 - 11.00
sre. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 16.00
pet. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 13.00

V ČETRTKIH NI URADNIH UR.

Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Objava za prosto delovno mesto administrator V
Sreda, 21 September 2011

 

 

OBČINA HRPELJE - KOZINA

Hrpelje, Reška cesta 14

6240 KOZINA

 

Na podlagi 7. odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07- UPB3 in 65/08) ter 23. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02, 103/07) Občina Hrpelje - Kozina objavlja prosto delovno mesto za zasedbo prostega strokovno tehničnega delovnega mesta ADMINISTRATOR V  v občinski upravi Občine Hrpelje - Kozina.  

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • - Srednja strokovna izobrazba ekonomske smeri;
  • - Najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj;
  • - znanje uradnega jezika.

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja strokovne izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

 

Okvirne delovne naloge na delovnem mestu administrator V so:

  • - izvajanje nalog pisarniškega poslovanja
  • - oblikovanje in vodenje baz podatkov
  • - sodelovanje pri materialnem in finančnem poslovanju
  • - sodelovanje pri izvajanju enostavnejših kadrovskih opravil.

 

Prijava kandidata na prosto delovno mesto mora vsebovati:

  • 1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
  • 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;

 

Zaželjeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

 

Izbrani kandidat bo opravljal delo na delovnem mestu ADMINISTRATOR V.  Z izbranim kandidatom  bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih občinske uprave Občine Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina.

 

Kandidat vloži prijavo  v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo » Objava - ADMINISTRATOR V - NE ODPIRAJ«,  na naslov Občina Hrpelje- Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina,  in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Hrpelje - Kozina. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi prostega delovnega mesta.

 

Dodatne informacije o objavi prostega delovnega mesta lahko dobite pri Veri Kavre, na telefonski številki 051 677 012 ali 05 620 53 73.

 

 

V besedilu uporabljeni izrazi , zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 
 

Napovednik:

Knjižnica Kozina vabi

Preberi več
 
Koledar prireditev v Občini Hrpelje - Kozina v 2015
Preberi več
 
Koledar prireditev Turistične zveze Kras Brkini Notranjska

Koledar mesec MAJ 2015

 
Pasica
Pasica
Pozor! Nahajate se na arhivski spletno strani Občine Hrpelje-Kozina. Objavljeni podatki morda niso več aktualni.