Začetek Občinski svet Seje občinskega sveta 6. redna seja občinskega sveta

Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14
6240 Kozina

Tel. (05) 680 01 50
Fax. (05) 680 01 80
E-mail:
obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Uradne ure:
pon. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 15.00
tor. 7.30 - 11.00
sre. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 16.00
pet. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 13.00

V ČETRTKIH NI URADNIH UR.

Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
6. redna seja občinskega sveta
Četrtek, 26 Maj 2011

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Ur.l.RS, št. 29/2011)  in 20. člena Poslovnika Občinskega sveta (Ur. l. RS, št. 4/00) sklicujem  6. redno sejo občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina v mandatnem obdobju 2010 - 2014, ki bo  v  ČETRTEK, dne  02. 06. 2011 ob 17.00  uri v sejni sobi občine Hrpelje-Kozina.


Za sejo predlagam naslednji DNEVNI  RED:


1. Pregled zapisnika in potrditev sklepov 4. Redne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina, dne 17. 3. 2011.

ZAPISNIK_4.seje.pdf 502.44 Kb

2. Pregled zapisnika in potrditev sklepov 5. Redne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina, dne 31. 3. 2011.

zapisnik_5.seje.pdf 422.87 Kb

3. Predlog sklepa o izdaji soglasja zavodu za socialno oskrbo Pristan Podnanos k predlogu cene storitve »Pomoč družini na domu«.

predlog_sklepa_Pristan.pdf 197.35 Kb

4. Ocena izvajanja občinskega programa varnosti Občine Hrpelje – Kozina za leto 2010 – seznanitev.

ocena_izvajanja_obc._prog._varnosti.pdf 8.02 Mb

predlog_sklepa_varnost.pdf 124.68 Kb

5. Poročilo o varnostnih razmerah na območju Policijske postaje Kozina za leto 2010 – seznanitev.

predlog_sklepa.pdf 201.11 Kb

6. Letno poročilo koncesionarja – Komunalno stanovanjskega podjetja Sežana o izvajanju gospodarske javne službe »Urejanja in vzdrževanja pokopališč« v Občini Hrpelje – Kozina za leto 2010 – seznanitev.

porocilo_pokopalisca.pdf 1.65 Mb

predlog_sklepa_pokopalisca.pdf 73.78 Kb

7. Predlog sklepa o povišanju cene vzdrževanja grobnih prostorov.

predlog_grobovi.pdf 1.24 Mb

predlog_sklepa_grobovi.pdf 193.77 Kb

8. Predlog sklepa o izdaji soglasja Komunalno stanovanjskemu podjetju Sežana, d.d. k splošnim pogojem poslovanja v zvezi z izvajanjem lokalne gospodarske javne službe »Urejanje in vzdrževanje pokopališč«.

predlog_KSP.pdf 2.09 Mb

predlog_sklepa_KSP.pdf 74.00 Kb

9. Predlog sklepa o sprejemu Odloka o zaključnem računu Občine Hrpelje-Kozina za leto 2010  - skrajšani postopek.

OBRAZLOZITEV_ZR2010.pdf 355.78 Kb

PB2010.pdf 386.61 Kb

ZR2010ODHBREZPRERPOS.pdf 10.63 Mb

ZR2010PRIHBREZPRERPOS.pdf 2.61 Mb

predlog_odloka_ZR2010.pdf 265.46 Kb

predlog_sklepa_ZR2010.pdf 232.71 Kb

10. Predlog sklepa – prva dopolnitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Hrpelje – Kozina za leto 2011.

Gradivo_nepremicnine_1.dopolnitev2011.pdf 1.72 Mb  Dodatek_gradiva_dostavljen_na_seji.pdf

11.  Predlog Odloka o merilih in postopku za določitev nevzdrževanih objektov in za izvedbo vzdrževalnih del na objektih v občini Hrpelje – Kozina – prva obravnava.

predlog_odloka_nevzdrzani_objekti.pdf 199.50 Kb

predlog_sklepa_nevzdrzani_objekti.pdf 176.43 Kb

12. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju člana Nadzornega odbora Občine Hrpelje – Kozina.

odstop.pdf 181.56 Kb

13. Vprašanja, pobude in odgovori.

 

ŽUPAN

Zvonko Benčič Midre

 
 

Napovednik:

Knjižnica Kozina vabi

Preberi več
 
Koledar prireditev v Občini Hrpelje - Kozina v 2015
Preberi več
 
Koledar prireditev Turistične zveze Kras Brkini Notranjska

Koledar mesec MAJ 2015

 
Pasica
Pasica
Pozor! Nahajate se na arhivski spletno strani Občine Hrpelje-Kozina. Objavljeni podatki morda niso več aktualni.