Začetek Vloge in obrazci
Vloga za izdajo dovoljenja za zaporo občinske ceste

Opis postopka:

Vlagatelj poda zahtevo za izdajo dovoljenja za zaporo občinske ceste z vlogo, ki jo lahko odda po pošti, faksu, osebno v sprejemni pisarni Občine Hrpelje - Kozina ali na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

O zapori občinske ceste

 

Za popolno ali delno zaporo se zaprosi zaradi raznih prireditev, ki se odvijajo na občinskih cestah ter zaradi večjih vzdrževalnih del, pri rekonstrukcijah in novogradnjah infrastrukture. 
Vloga mora vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih se predlaga delna ali popolna zapora ceste, o načinu in času trajanja njihove izvedbe ter prometno tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve v času zapore. Predlagatelj popolne in delne zapore mora o njej in o preusmeritvi obvestiti javnost po sredstvih javnega obveščanja najmanj tri dni pred zaporo ceste.
 
Pravna podlaga:

Odlok o občinskih cestah in nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet v Občini Hrpelje - Kozina (Ur.l. RS, št. 48/15)

 

Taksa:

Na podlagi Zakona o upravnih taksah (Ur.l. RS, št. 106/10 in 14/15 – ZUUJFO) je potrebno plačati upravno takso v višini:

-        6,35 (za vlogo po tar. št. 1 in za odločbo o zapori zaradi del na cesti po tar. št. 30 c).

-      22,66 (za vlogo po tar. št. 1 in  za odločbo o zapori zaradi prireditve na cesti po tar. št. 30 d)

 

Obvezna priloga:

elaborat zapore ceste oz. tipska shema začasne prometne ureditve

 

Rok za oddajo vloge:

15 dni pred predvideno zaporo

 

Kontaktna oseba:

Alenka Pečar

(05) 620 53 71, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

 

Vloga:

docvloga_potrdilo_zapora1.doc610 KB

 

 

 

 
 

Napovednik:

Knjižnica Kozina vabi

Preberi več
 
Koledar prireditev v Občini Hrpelje - Kozina v 2015
Preberi več
 
Koledar prireditev Turistične zveze Kras Brkini Notranjska

Koledar mesec MAJ 2015

 
Pasica
Pasica
Pozor! Nahajate se na arhivski spletno strani Občine Hrpelje-Kozina. Objavljeni podatki morda niso več aktualni.