Začetek za občana Vloge in obrazci Potrdilo o namenski rabi
Potrdilo o namenski rabi

 Opis postopka:

Vlagatelj poda zahtevo za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča z vlogo, ki jo lahko odda po pošti, faksu, osebno v sprejemni pisarni Občine Hrpelje - Kozina ali na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .


Na enem zahtevku je lahko največ 10 zemljiških parcele. Parcele ene katastrske občine predstavljajo en zahtevek.

  

Katere podatke pridobimo s potrdilom o namenski rabi?

Potrdilo o namenski rabi zemljišča glede na 105. člen ZPNačrt vsebuje:
  • podatke o osnovni in podrobni namenski rabi prostora, ki izhajajo iz prostorskih planskih in izvedbenih aktov,
  • podatke o prostorskih ukrepih, določenih na podlagi predpisov s področja urejanja prostora (npr.: informacija, ali je po odloku predvidena zakonska predkupna pravica občine

Poleg tega potrdilo o namenski rabi zemljišča vsebuje tudi podatke o varovanju in omejitvah po posebnih predpisih (opredelitev vodovarstvenih območij; opredelitev ekološko – pomembnih območij; opredelitev območij Nature 2000; opredelitev naravnih in kulturnih spomenikov ipd.).
V potrdilu o namenski rabi zemljišča so prav tako navedeni podatki v zvezi s pripravo sprememb obstoječih prostorskih aktov in podatki v zvezi s pripravo novih.

 
Pravna podlaga:

105. člen Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS št. 33/07, ZPNačrt, 108/09)

 

Taksa:

Za potrdilo o namenski rabi zemljišča se plača taksa v višini 22,66 eura (tarifna št. 37a Zakona o upravnih taksah). Vlogi je potrebno priložiti tudi potrdilo o plačilu takse.

Podatki za plačilo:

IBAN: SI56 0123 5435 0309 170
referenca: 11 75345-7111002
namen plačila: Plačilo upravne takse
koda namena: OTHR
ime in naslov: Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina

 

Rok za izdajo:

15 dni od prejema vloge

  

 Kontaktna oseba:

Alenka Pečar

(05) 620 53 71, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

 

 Vloga:

docVloga258 KB

 

 
 
 

Napovednik:

Knjižnica Kozina vabi

Preberi več
 
Koledar prireditev v Občini Hrpelje - Kozina v 2015
Preberi več
 
Koledar prireditev Turistične zveze Kras Brkini Notranjska

Koledar mesec MAJ 2015

 
Pasica
Pasica
Pozor! Nahajate se na arhivski spletno strani Občine Hrpelje-Kozina. Objavljeni podatki morda niso več aktualni.