Začetek Občinski svet Seje občinskega sveta 5. redna seja občinskega sveta

Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14
6240 Kozina

Tel. (05) 680 01 50
Fax. (05) 680 01 80
E-mail:
obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Uradne ure:
pon. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 15.00
tor. 7.30 - 11.00
sre. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 16.00
pet. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 13.00

V ČETRTKIH NI URADNIH UR.

Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
5. redna seja občinskega sveta
Četrtek, 24 Marec 2011

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Ur.l.RS, št. 34/99, 65/02,24/03 in  75/06) in 20. člena Poslovnika Občinskega sveta (Ur. l. RS, št. 4/00) sklicujem  5. redno sejo občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina v mandatnem obdobju 2010 - 2014, ki bo  v  ČETRTEK, dne  31. 03. 2011 ob 17.00  uri v sejni sobi občine Hrpelje-Kozina.

 Za sejo predlagam naslednji DNEVNI  RED: 

 1. Predlog sklepa o sprejemu Odloka o proračunu Občine Hrpelje-Kozina za leto 2011.

 spremembe_proracuna.pdf 3.26 Mb  

 ODLOK20112012.pdf 5.16 Mb

2. Predlog sklepa o sprejemu Odloka o proračunu Občine Hrpelje-Kozina za leto 2012.

 spremembe_proracuna.pdf 3.26 Mb

 ODLOK20112012.pdf 5.16 Mb

3. Predlog sklepa o sprejemu letnega programa kulture v Občini Hrpelje – Kozina za leto 2011.

 letni_program_kulture_2011.pdf 198.72 Kb

4. Predlog sklepa o sprejemu letnega programa športa v Občini Hrpelje – Kozina za leto 2011.

 LETNI_PROGRAM_SPORTA.pdf 352.10 Kb

5.  Predlog sklepa o uskladitvi cene programov javnega zavoda Vrtec Sežana za šolsko leto 2010/2011 od 1. 4. 2011.

 znizanje_cene_Vrtca-2011.pdf 263.52 Kb

6. Predlog sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010.

 Povracilo_stroskov_volilne_kampanje-LV_2010-1.pdf 211.02 Kb

7. Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za "Izgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki Notranjska - Istra - Kras" ter obravnava predloga in sprejem sklepa za podpis Medobčinske pogodbe o sodelovanju pri pripravi in izvedbi projekta Center za ravnanje z odpadki Notranjske, Istre in Krasa (CERO NIK). " - PREDLAGANA DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA

 cero_nik_logatec_sklep.pdf 168.39 Kb

 POVZETEK_DIIP_St.9-2011.pdf 1.18 Mb

 pogodba-odpadki_CERO_NIK.pdf 339.36 Kb

 Terminski_plan.pdf 289.68 Kb

 DIIP_St.9-2011_koncnaV.pdf 2.26 Mb

8. Vprašanja, pobude in odgovori.

ŽUPAN

 
 

Napovednik:

Knjižnica Kozina vabi

Preberi več
 
Koledar prireditev v Občini Hrpelje - Kozina v 2015
Preberi več
 
Koledar prireditev Turistične zveze Kras Brkini Notranjska

Koledar mesec MAJ 2015

 
Pasica
Pasica
Pozor! Nahajate se na arhivski spletno strani Občine Hrpelje-Kozina. Objavljeni podatki morda niso več aktualni.