Začetek Občinski svet Seje občinskega sveta 4. redna seja občinskega sveta

Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14
6240 Kozina

Tel. (05) 680 01 50
Fax. (05) 680 01 80
E-mail:
obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Uradne ure:
pon. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 15.00
tor. 7.30 - 11.00
sre. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 16.00
pet. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 13.00

V ČETRTKIH NI URADNIH UR.

Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
4. redna seja občinskega sveta
Četrtek, 10 Marec 2011

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Ur. l. RS, št. 34/99, 65/02,24/03 in  75/06) in 20. člena Poslovnika Občinskega sveta (Ur. l. RS, št. 4/00) sklicujem  4. redno sejo   občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina v mandatnem obdobju 2010 - 2014, ki bo  v  ČETRTEK,  dne 17. 03. 2011 ob 17.00  uri v sejni sobi Občine Hrpelje-Kozina.

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:


1. Predlog sklepa o prenehanju veljavnosti sklepa št. 422-1/2011, sprejetega na 3. redni seji občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina, dne 27. 01. 2011 o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2011.
2. Pregled zapisnika in potrditev sklepov 3. redne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina z dne 27. 01. 2011.
 zapisnik.pdf
3. Predlog sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2011.

 vrednost_tocke_NUSZ_za_leto_2011.pdf
4. Splošna razprava predloga proračuna Občine Hrpelje-Kozina za leto 2011 in sprejem sklepa.

 ODLOK_O_PRORAcUNU_2011.pdf

 Gradivo_proracun.zip

 predlog_sklepa_o_nadaljevanju_postopka_sprejemanja_proracuna_za_leto_2011.pdf

 kadrovski_nacrt_organi_skupne_obcinske_uprave.pdf

 predlog_financnega_nacrta_ks-1.pdf
5. Splošna razprava predloga proračuna Občine Hrpelje-Kozina za leto 2012 in sprejem sklepa.

 ODLOK_O_PRORACUNU_2012.pdf

 predlog_sklepa_o_nadaljevanju_postopka_sprejemanja_proracuna_za_leto_2012.pdf

6. Predlog Statuta Občine Hrpelje – Kozina – druga obravnava.

 Predlog_Statuta_Obcine_Hrpelje-2._obravnava.pdf

 OBcINSKI_SVET-obrazlozitve_STATUTA_2._obravnava.pdf

 amandmaji_zupana_na_Statut.pdf

 Tratnik_I.-amandmaji_na_Statut_1.obravnava.pdf

 Breda_F._Peter_V.-amandmaji_na_Statut.pdf

 Predlog_statuta-amandma_pretresi.pdf

7. Vprašanja, pobude in odgovori.

 

ŽUPAN

 
 

Napovednik:

Knjižnica Kozina vabi

Preberi več
 
Koledar prireditev v Občini Hrpelje - Kozina v 2015
Preberi več
 
Koledar prireditev Turistične zveze Kras Brkini Notranjska

Koledar mesec MAJ 2015

 
Pasica
Pasica
Pozor! Nahajate se na arhivski spletno strani Občine Hrpelje-Kozina. Objavljeni podatki morda niso več aktualni.