Začetek Občinski svet Seje občinskega sveta 3. redna seja občinskega sveta

Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14
6240 Kozina

Tel. (05) 680 01 50
Fax. (05) 680 01 80
E-mail:
obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Uradne ure:
pon. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 15.00
tor. 7.30 - 11.00
sre. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 16.00
pet. 7.30 - 11.00 in 12.00 - 13.00

V ČETRTKIH NI URADNIH UR.

Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
3. redna seja občinskega sveta

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Ur. l. RS, št. 34/99, 65/02,24/03 in  75/06) in 20. člena Poslovnika Občinskega sveta (Ur. l. RS, št. 4/00) sklicujem 3. redno sejo občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina v mandatnem obdobju 2010 - 2014, ki bo  v  ČETRTEK,  dne 27. 01. 2011 ob 17.00  uri v sejni sobi Občine Hrpelje-Kozina.

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Pregled zapisnika in potrditev sklepov 2.  redne seje Občinskega sveta občine Hrpelje-Kozina z dne 09. 12. 2010.

 ZAPISNIK_2.redne_seje_OS_9.2.2010.pdf 244.65 Kb

2. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za cestni podvoz Brgod in cestni prehod Prešnica v sklopu modernizacije obstoječe železniške proge Divača – Koper – skrajšani postopek.

 predlog_Odloka_OPPN_skr.postopek.pdf 401.20 Kb

3. Predlog sklepa o sprejetju programske zasnove Občinskega glasila Občine Hrpelje – Kozina.

 Programska_zasnovaOG.pdf 133.52 Kb

 programska_zasnova-obrazlozitev.pdf 205.77 Kb

4. Predlog pravilnika o spremembah Pravilnika za sofinanciranje dejavnosti društev na področju turizma v Občini Hrpelje – Kozina.

 predlog_sklepa_o_sprej.pravilnika-turizem.pdf 145.19 Kb

 obrazlozitev_predloga_Pravilnika_za_sof.dejavnosti_drustev_na_podrocju_turizma.pdf 240.61 Kb

 Pravilnik_o_spremembah_pravilnika_za_sofinac.dejav.drustev_na_drocju-turizma.pdf 197.37 Kb

5. Predlog pravilnika o sofinanciranju programov na področju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Hrpelje – Kozina.

 PRAVILNIK_o_sofinanc.programov_na_podr.soc.dejav.v_OHK.pdf 317.55 Kb

6. Predlog strategije financiranja društev, ki delujejo v javnem interesu in celodnevno izvajajo programe na območju Občin Divača, Hrpelje – Kozina, Komen in Sežana (2011-2014).

 strategija_financiranja_drustev.pdf 570.65 Kb

7. Predlog sklepa o vrednosti točke nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leti 2011 in 2012.

 NUSZ_vrednost_tocke_2010_in_2011.pdf 360.03 Kb

8. Predlog sklepa o sprejemu načrtov ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Hrpelje – Kozina za leti 2011 in 2012. 

 LETNI_NAcRT_RAVNANJA_2011_2012.pdf 3.26 Mb

9. Predlog sklepa o brezplačni služnosti za investicije gradnje širokopasovnih omrežij.

 Podelitev_brezplacne_sluznosti_sirokopasovno.pdf 290.58 Kb

10. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi organov skupne občinske uprave – skrajšani postopek. 

 predlog_odloka_o_sprem.Odloka_o_ustanovitvi_org.skupne_obc.uprave.pdf 221.83 Kb

 odlok_o_spremembi_odloka-skupna_obcinska_uprava.pdf 221.88 Kb

 predlog_sklepa_o_sprem.odloka_o_skupni_obcinski_upravi.pdf 197.00 Kb

11. Predlog Statuta Občine Hrpelje – Kozina – prva obravnava.

 predlog_sklepa_o_sprejemu_Statuta_v_I.obravnavi.pdf 156.52 Kb

 PREDLOG-STATUTA_OHK-DECEMBER_2010.pdf 308.32 Kb

 1obrazlozitve_STATUTA.pdf 225.94 Kb

12. Vprašanja, pobude in odgovori.

Župan

Zvonko Benčič Midre

 
 

Napovednik:

Knjižnica Kozina vabi

Preberi več
 
Koledar prireditev v Občini Hrpelje - Kozina v 2015
Preberi več
 
Koledar prireditev Turistične zveze Kras Brkini Notranjska

Koledar mesec MAJ 2015

 
Pasica
Pasica
Pozor! Nahajate se na arhivski spletno strani Občine Hrpelje-Kozina. Objavljeni podatki morda niso več aktualni.